Dr Heliana Pacheco

Darlithydd mewn dylunio graffeg

Picture of staff member

Mae fy nghefndir addysgol ym maes dylunio cymdeithasol a graffeg. Mae gen i PhD mewn Teipograffeg a Chyfathrebu Graffeg o Brifysgol Reading, DU, a gradd feistr mewn Dylunio o PUC-Rio, Brasil.

Yn Reading, ymchwiliais “teipograffeg mewn cerddi traddodiadol” yn archwilio dulliau segmentiad mewn cerddi naratif a sonedau. Roedd fy ngwaith ymchwil MA yn canolbwyntio ar brosiectau cyd-ddylunio cyfranogol, methodoleg flaengar o’r enw Dylunio Cymdeithasol, oedd wedi cael ei ddatblygu gan PUC-Rio ar ddechrau’r 1980au.

Cyn addysgu dylunio graffeg ym Mhrifysgol Wrecsam, roeddwn yn gweithio fel athro cyswllt ym Mhrifysgol Ffederal Espírito Santo - UFES, Brasil. Rwy’n Eidalwr gydag enw Groegaidd a chyfenw Portiwgaleg sy’n gweithio yn y DU. Mae hyn yn cyfleu’r ffordd yr wyf yn gweld fy hun yn y byd: yn barod i archwilio’r hyn sydd o fy nghwmpas.

Rwy’n mwynhau arsylwi teipograffeg a llythrennau mewn adeiladau, ac wrth fy modd yn dogfennu fy mywyd drwy ffotograffiaeth, paentio, barddoniaeth a thirwedd Prydain.