Julian Ferrari

Uwch Ddarlithydd mewn Dadansoddi Perfformiad

Picture of staff member

 

Mae Julian yn arweinydd rhaglen ar gyfer chwaraeon, iechyd a gwyddor perfformiad ac mae'n addysgu ar y BSc chwaraeon, iechyd a gwyddor perfformiad, BSc pêl droed a'r arbenigwr perfformiad a'r rhaglen hyfforddi chwaraeon BSc ar gyfer cyfranogiad a datblygu perfformiad lle mae ei brif feysydd ffocws yw dadansoddi perfformiad, hyfforddi chwaraeon a sgiliau academaidd.

Yn dilyn gyrfa hir mewn peirianneg dychwelodd Julian i Brifysgol Wrecsam yn 2006 fel myfyriwr llawn amser ar y cwrs BSc (Anrh) chwaraeon & exercise. Wedi iddo raddio gyda gradd dosbarth 1Yn 2009, treuliodd Julian y chwe blynedd ganlynol yn gyflogedig fel swyddog datblygu chwaraewyr Undeb Rygbi Cymru yn cwmpasu gogledd ddwyrain Cymru ac fel darlithydd sesiynol yma yng Nglyndwr. Yn 2014 cwblhaodd ei radd ôl-raddedig gyda gradd feistr mewn ymchwil ac yn fwy diweddar daeth yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Mae diddordebau'r ymchwil yn cynnwys hyder athletwyr, gyda phwyslais tuag at brofiad ar yr un pryd, hyder mewn chwaraeon, oedran cymharol a'i effaith ar berfformwyr ifanc a sefydlu proffiliau perfformiad normadol mewn chwaraeon tîm. Ffactorau addysgu a dysgu yn uchel iawn yn agenda Julian ac mae ef yn gyfrifol ar hyn o bryd am fentrau arfer gorau o fewn y tîm academaidd chwaraeon.

Tra'n parhau i gefnogi clybiau rygbi yng ngogledd ddwyrain Cymru ar sail wirfoddol, mae Julian hefyd yn seiclwr gweithgar ac yn cymryd rhan mewn llawer o chwaraeon beicio ledled y wlad.

Mae Julian hefyd yn mwynhau byd ceir clasurol, Daeargi Cairn, pysgota anghyfreithlon a theithio. Mae hefyd yn beilot a gymeradwywyd gan CAA ar gyfer cerbydau awyr di-griw.