Julie Mayers

Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura

Picture of staff member

Ar ôl dros 30+ mlynedd o wasanaeth ym Mhrifysgol Wrecsam, mae Julie wedi gweithio mewn llawer o adrannau, yn weithredol ac yn academaidd, ac wedi gweld, a bod yn rhan o ddatblygiad parhaus y Brifysgol.  Ei rôl bresennol yw Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura, ac Arweinydd Rhaglen ar gyfer Cyfrifiadura.

 Ar hyn o bryd mae Julie yn ymchwilio i botensial addysgeg defnyddio robotiaid mewn amgylchedd addysgol.  Mae meysydd eraill o ddiddordeb yn cynnwys ‘adeiladu galluoedd digidol yn PGW’ a ‘gwerthuso medrau darllen ymhlith plant ysgol gynradd gan ddefnyddio ci robotig’.

 Yn ystod ei rolau niferus o fewn y Brifysgol Julie oedd yr arloeswr gwreiddiol a ddaeth â’r Drwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) i’r Brifysgol. Roedd hi hefyd yn gydweithredwr allweddol wrth ddatblygu systemau busnes yn gynnar ym Mhrifysgol Wrecsam, gan gyflwyno Microsoft Exchange a manteision Active Directory.

 “Credwch y gallwch chi ei wneud ac yna rydych chi hanner ffordd yno.” — Theodore Roosevelt.