Julie Wilkins

Arweinydd Proffesiynol ar gyfer Ffisiotherapi

Picture of staff member

Mae gan Julie 31 blwyddyn o brofiad yn y maes Ffisiotherapi ac mae hi'n arbenigo mewn gofal Cardio-anadlol ac arweinyddiaeth.

Mae Julie wedi gweithio mewn nifer o Sefydliadau Iechyd gan gynnwys Ysbyty Calon a Brest Lerpwl lle bu'n Bennaeth Proffesiynau Perthynol i Iechyd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr lle'r oedd yn Gyfarwyddwr Clinigol Ystum a Symudedd.

Tra'n gweithio yn Ysbyty Iarlles Caer, roedd Julie hefyd yn athro cyswllt ar fodiwl cardio-anadlol y rhaglen Ffisiotherapi Israddedig ym Mhrifysgol Lerpwl.

Ymunodd Julie â'r Cyfadran Gwyddorau Cymdeithasol a Bywyd ym mis Hydref 2018 i ddatblygu gradd israddedig newydd mewn Ffisiotherapi.