Laura Williams

Uwch Ddarlithydd mewn Addysg (AAA/ADY)

Picture of staff member

Cyn ymuno â Phrifysgol Wrecsam, dysgais mewn nifer o wahanol leoliadau addysgol. Cymhwysais yn wreiddiol fel athro Ysgol Gynradd (SAC) ac ers hynny rwyf wedi gweithio o fewn Addysg Bellach (AB) ac Addysg Uwch (AU).  

 O fewn fy rôl bresennol rwy'n cyflawni ar y rhaglenni Addysg israddedig, ac ar yr MA Addysg Cenedlaethol (Cymru). Ar hyn o bryd rwy'n ymgymryd ag astudiaeth ddoethurol, gyda diddordeb ymchwil mewn AAA/ADY.