Neil Pritchard

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Busnes

Picture of staff member

Ar ôl graddio yn y gyfraith a mynychu Coleg y Gyfraith fe weithiais i am bedair blynedd fel swyddog cyfreithiol yn y gwasanaeth sifil. A finnau am newid fy ngyrfa, es ymlaen i gwblhau cymhwyster dysgu wedyn am saith mlynedd fel yn ddarlithydd yn y gyfraith, busnes a chymdeithaseg mewn addysg bellach.

Symudais i wedyn i addysg uwch, gan ymuno â Phrifysgol yn 2001 i arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth a busnes. Yn fwy diweddar cefais fy ngwneud yn brif ddarlithydd gyda chyfrifoldeb cyffredinol dros y ddarpariaeth i israddedigion yn Ysgol Fusnes Gogledd Cymru.

Bûm hefyd yn ddarlithydd gwadd mewn Cyfraith Ewropeaidd ym Mhrifysgol Lappeenranta, Y Ffindir.