Nettie Thomas

Darlithydd mewn Nyrsio

Picture of staff member

 

Mae Nettie Thomas yn falch o fod yn gynfyfyriwr Wrecsam, gan raddio gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Nyrsio Iechyd Meddwl. Mae Nettie yn falch o ddarparu gofal holistaidd sy’n canolbwyntio ar y claf, ac yn grymuso eraill i fod y gorau y gallent fod, ac mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau megis y Gymuned, camddefnyddio sylweddau, y carchar ac yn fwy diweddar yn gweithio gyda nyrs o fewn y Gwasanaeth Clefyd Huntingdon. 

Mae Nettie yn falch o’i niwroamrywiaeth, ac o’r farn bod ei diagnosis o Ddyslecsia a Chlefyd Irlen yn ei galluogi i fod yn ymarferydd gwell, a chefnogi eraill i ddod o hyd i’w ffordd drwy academia. 

Yn ei amser rhydd, mae Nettie’n mwynhau rhedeg a beicio mynydd.