Nick Hoose

Uwch Ddarlithydd mewn Gwaith Cymdeithasol

Picture of staff member

Ar ôl cwblhau gradd mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Coventry, fe wnes i gwblhau’r BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol a chymhwyso fel Gweithiwr Cymdeithasol o Brifysgol Wrecsam yn 2010. Yna treuliais 10 mlynedd yn gweithio gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru, gan arbenigo mewn ymddygiad rhywiol niweidiol a’r ddalfa. Fe wnes i gwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig mewn addysg a hyfforddiant Ôl-orfodol a dychwelyd i Brifysgol Glyndŵr i addysgu ar y cwrs BA Gwaith Cymdeithasol. Rwy'n mwynhau cerdded, gwrando ar gerddoriaeth a gemau, rhai corfforol ac electronig.