Nikki Ewing

Darlithydd mewn Addysg (MA)

Picture of staff member

Cyn ymuno â Phrifysgol Wrecsam, roeddwn i’n gweithio am 14 mlynedd yn y sector Dysgu Seiliedig ar Waith (AB) fel Aseswr Gofal Plant a Sicrhawr Ansawdd Mewnol (IQA) gyda ffocws ar Ofal, Dysgu a Datblygiad Plant, Gwaith Chwarae a Chefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion.

Fe wnes i gwblhau Tystysgrif mewn Addysg a arweiniodd wedyn at y BA (Anrh) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol ac MA Addysg (Sgiliau Cwnsela ar gyfer Addysg). Rwy'n Gymrawd i’r Academi Addysg Uwch, ac ar hyn o bryd rwy'n astudio tuag at Ddoethuriaeth mewn Addysg.