Nina Patterson

Job Role
Uwch Darlithydd mewn Iechyd Meddwl a Llesiant
Picture of staff member
Ystafell
B35
Ffôn
3154
E-bost
Nina.patterson@glyndwr.ac.uk

Treuliais fy mhlentyndod dramor (yn Asia gan fwyaf) a graddiais o Ysgol Uwchradd Americanaidd yn Taipei, Taiwan. Wedyn, es yn ôl i’r Alban, gwlad fy ngeni, lle cwblheais radd MA (Anrhydedd) mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Caeredin. Rwyf wedi gweithio o fewn y GIG mewn sawl swydd ddyrchafiad iechyd/gwella a, 15 mlynedd. Rwyf wedi dylunio, darparu a gwerthuso ymyriadau gwella iechyd yn y gweithle yn ogystal ag mewn lleoliad cymunedol, yn bennaf yn canolbwyntio ar iechyd meddwl a llesiant. Yn ystod y 5 mlynedd cyn dod i Brifysgol Wrecsam, roeddwn wedi fy lleoli o fewn Tîm Iechyd Parc Caia, Wrecsam, fel ymarferydd iechyd meddwl a llesiant mewn gwasanaeth gwella iechyd ar sail cymuned.