Paige Tynan

Darlithydd mewn Biowyddorau

Picture of staff member

Mae gan Paige BSc (Anrh) mewn Gwyddoniaeth Fforensig o Brifysgol Wrecsam ac ar hyn o bryd mae'n astudio ar gyfer PhD mewn Gwyddoniaeth Fforensig o dan oruchwyliaeth Dr Neil Pickles a Dr Christopher Rogers (Prifysgol Wolverhampton). Mae PhD Paige yn edrych ar adeiladu ystorfa ar-lein ar gyfer data taphonomig i wella addysgeg ymchwil ac addysgu o fewn Taphonomy Fforensig. Mae ymchwil blaenorol Paige wedi edrych ar ffactorau sy'n effeithio ar ddadelfennu, datblygiadau diweddar mewn ymchwil taphonomig fforensig yn y DU a'r heriau a wynebir.

Cyn cael ei benodi'n Ddarlithydd mewn Biowyddorau mae Paige wedi dal ystod o rolau eraill o fewn addysg wyddoniaeth. Mae'r rhain yn cynnwys: Technegydd Labordy Gwyddoniaeth sy'n cefnogi amrywiaeth o Raglenni Gwyddoniaeth Gymhwysol, Darlithydd Gwadd mewn Bioleg Ddynol ym Mhrifysgol Caer, Darlithydd Sesiynol mewn Gwyddoniaeth Fforensig ym Mhrifysgol Wrecsam a Chyfathrebwr Gwyddoniaeth yn Xplore! canolbwyntio ar allgymorth STEM ar gyfer grwpiau oedolion heb eu gwasanaethu a heb gynrychiolaeth ddigonol. Ochr yn ochr â'r rolau hyn penodwyd Paige hefyd yn Swyddog Ymchwil a Datblygu Academaidd ar gyfer Cymdeithas Anthropoleg Fforensig Prydain.

Mae Paige wedi derbyn nifer o wobrau a chydnabyddiaeth am eu hymchwil a'u cyfraniadau i Wyddoniaeth Fforensig gan gynnwys canmoliaeth uchel yng Ngwobrau Israddedig Byd-eang, Gwobr Dewis y Cynrychiolwyr yng Nghynhadledd Haf Cymdeithas Anthropoleg Fforensig Prydain a dyfarnwyd y Fedal Aur iddi yng Nghystadleuaeth Gwyddoniaeth Fforensig WorldSkills UK.

Prosiectau Ymchwil

Teitl Rôl Disgrifiad Blwyddyn
Adeiladu Decompanion: Offeryn pedagogaidd ar gyfer addysgu ac ymchwilio. Prif ymchwilydd Datblygu cronfa ddata ar-lein ar gyfer gwylio, darganfod a rhannu data taffonomig. 2020 - 2026

Cydweithwyr

Enw  Rôl Cwmni
Dr Christopher Rogers Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Fforensig Prifysgol Wolverhampton
Dr Chris Aris Darlithydd mewn Anthropoleg Fforensig Prifysgol Keele
Heather Angell Ymchwilydd PhD Prifysgol Wolverhampton
Dawn Morgan Ymchwilydd PhD Prifysgol Wolverhampton
Dr Neil Pickles Deon Cyswllt - Materion Academaidd Prifysgol Glyndwr Wrecsam
Amy Rattenbury Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddor Fforensig Prifysgol Glyndwr Wrecsam
     

Cyhoeddiadau

Blwyddyn Cyhoeddiadau Math
2021 Scientific illustrations and animations: A promotional tool for public engagement in forensic science, LGBTQ+ STEMinar. [DOI] Cyhoeddiad Arall
2021 Measuring decay: Forensic techniques for scoring decomposition, LGBTQ+ STEMinar. [DOI] Cyhoeddiad Arall
2020 The challenges of forensic taphonomic research in the UK, Chartered Society for Forensic Science Postgraduate Symposium. [DOI] Cyhoeddiad Arall
2020 The challenges of taphonomic research in the UK, TaphCon. [DOI] Cyhoeddiad Arall
2020 Forensic Taphonomy: UK Research Developments into Postmortem Decomposition, British Association for Forensic Anthropology Winter Conference. [DOI] Cyhoeddiad Arall
2020 Student perceptions of blended learning and its response to the Covid19 pandemic, British Association for Forensic Anthropology Winter Conference. [DOI] Cyhoeddiad Arall
2020 Proposing a Database for Forensic Taphonomy: Plans for an online open access repository for teaching and research of post-mortem processes, British Association for Forensic Anthropology Winter Conference. [DOI] Cyhoeddiad Arall
2020 Effects of body size on the rate of decomposition in the UK, British Association for Forensic Anthrropology Virtual Conference. [DOI] Cyhoeddiad Arall
2020 Reviewing Total Body Scores (TBS): inter-observer reliability when scoring Sus scrofa decomposition in the UK., British Association for Forensic Anthrropology Virtual Conference. [DOI] Cyhoeddiad Arall

Anrhydeddau a Gwobrau

Dyddiad Teitl Corff Dyfarnu
2021 Enillydd Medal Aur mewn Gwyddorau Fforensig Sgiliau Byd y DU
2022 AU Ymlaen Cymrawd AU Ymlaen
2020 Rhagoriaeth Academaidd Materion Fforensig
2021 Canmoliaeth Uchel Gwobrau Israddedig Byd-eang

Cymdeithasau Proffesiynol

Cymdeitha Ariennir gan
Cymdeithas Anthropoleg Fforensig Prydain Aelod myfyriwr
Cymdeithas Siartredig Gwyddoniaeth Fforensig Aelod Cyswllt
Cymdeithas Frenhinol Bioleg Aelod Cyswllt

Pwyllgorau

Enw Blwyddyn
Cymdeithas Anthropoleg Fforensig Prydain 2020 - 2023
Rhwydwaith LHDTC+ 2022

Cyflogaeth

Cyflogwr Swydd Hyd/O Dyddiad
Prifysgol Glyndwr Wrecsam Technegydd Gwyddoniaeth Labordy 01/2022 - 03/2022
Canolfvan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore Cyfathrebwr Gwyddoniaeth Gymunedol 09/2021 - 12/2021
Prifysgol Caer Darlithydd Gwadd mewn Bioleg Ddynol 09/2021 - 12/2021
Prifysgol Glyndwr Wrecsam Darlithydd Sesiynol mewn Gwyddoniaeth Fforensig 11/2020 - 05/2021

Addysg

Sefydliad Cymhwyster Pwnc Hyd/O Dyddiad
Prifysgol Caergrawnt Tystysgrif israddedig Bioleg Esblygiadol 2021 - 2022
Prifysgol Glyndwr Wrecsam Gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth gydag Anrhydedd Gwyddor Fforensig 2016 - 2020
rain2Teach Diploma BTEC Lefel 5 Addysg a hyfforddiant 2020 - 2021

Rhaglenni/ Modiwlau wedi'u Cydlynu

Teitl Pwnc
Forensic Biology SCI533
Research Project SCI638
Maths and Experimental Design SCI338
Plant and Animal Biology SCI326
Crime Scene Investigation SCI431
Forensic Taphonomy SCI608
Anatomy, Pathology and the Forensic Examination of Human Remains SCI519