Victoria O'Donnell

Uwch Ddarlithydd: BSc (Anrhydedd) Adsefydlu a Rheoli Anafiadau BSc (Anrhydedd) Ffisiotherapi

Picture of staff member

Yn y gorffennol mae Victoria wedi gweithio fel ffisiotherapydd i Sefydliad Chwaraeon Lloegr (EIS); gyda thimau chwaraeon rhyngwladol gan gynnwys Sboncen Lloegr, Sboncen Malaysia, Bocsio GB, Polo Dŵr GB; ac fel ymarferydd preifat mewn clinigau ffisiotherapi sy'n canolbwyntio ar athletwyr.

Mae Victoria wedi teithio gyda thimau i ddigwyddiadau mawr gan gynnwys Gemau'r Gymanwlad, amrywiol Bencampwriaethau'r Byd, Pencampwriaethau Ewropeaidd a'r Gemau Ewropeaidd cyntaf. Mae hi'n parhau i weithio'n glinigol mewn practis preifat a darparu gwasanaeth meddygol mewn cystadlaethau chwaraeon rhyngwladol.