Yasmin Washbrook

Darlithydd Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Picture of staff member

Cafodd Yasmin Radd BA (Anrh.) Dosbarth Cyntaf mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol ym Mhrifysgol Newman, gan ennill statws proffesiynol JNC; gan symud ymlaen i raddio ar lefel Meistr yn yr un maes. Mae Yasmin yn parhau â’i datblygiad proffesiynol drwy gwblhau ei thystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysgu a Dysgu Addysg Uwch, yma ym Mhrifysgol Wrecsam.

Mae gan Yasmin 14 mlynedd o brofiad o Waith Ieuenctid a Chymunedol. Mae wedi cael cyfle i weithio gyda phobl ifanc mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Cymru, Lloegr a Malta. Mae rhai o’r rhain wedi cynnwys; clybiau ieuenctid ar lawr gwlad, gwasanaethau ieuenctid statudol, gwobrau Dug Caeredin, cartrefi plant, darpariaeth tai a digartrefedd ieuenctid gan gynnwys ymgysylltiad ieuenctid cenedlaethol a gwaith ieuenctid digidol. Mae Yasmin wedi canolbwyntio ar gefnogi ac annog pobl ifanc ledled Lloegr i gael dweud eu dweud drwy ddylanwadu polisi sefydliadol, Llywodraethol a strwythurol a systemau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar eu profiadau bywyd.

Daeth Yasmin yn aelod o’r Sefydliad Gwaith Ieuenctid, gan gael ei hethol i’r Cyngor, yn 2020; mae’n gweithio ar gefnogi’r nodau strategol ac uchelgais y sefydliad i fod yn llais gweithwyr ieuenctid ledled y DU.  

Hobïau: mae Yasmin yn treulio ei hamser rhydd yn garddio a chyfuno’r hobi hwn gyda chreu crefftau. Mae Yasmin hefyd yn mwynhau teithio o amgylch Cymru a Lloegr i ddatblygu ei sgiliau ffotograffiaeth.

Cyhoeddiadau

Blwyddyn Cyhoeddiad Math
2023 Engaging in race equity: navigating power and privilege in higher education, Advance HE News + Views. 
Yasmin Washbrook;Ali Bloomfield;Claire Taylor
Cyhoeddiad Arall
2022 YOU-THE VOICE: USING AUTO-ETHNOGRAPHIC AND COLLABORATIVE AUTO-ETHNOGRAPHIC METHODOLOGIES IN YOUTH AND COMMUNITY WORK, Youth Voice Journal. 
Yasmin Washbrook;Emma Beacon
Cyhoeddiad Arall
2021 Educating Informal Educators on Issues of Race and Inequality: Raising Critical Consciousness, Identifying Challenges, and Implementing Change in a Youth and Community Work Programme, EDUCATION SCIENCES, 11. [DOI]
Achilleos, Jess;Douglas, Hayley;Washbrook, Yasmin
Cyfnodolyn a Adolygwyd gan Gymheiriaid
2021 Educating Informal Educators on Issues of Race and Inequality: Raising Critical Consciousness, Identifying Challenges, and Implementing Change in a Youth and Community Work Programme, [DOI]
Achilleos, Jess;Douglas, Hayley;Washbrook, Yasmin
Cyfnodolyn a Adolygwyd gan Gymheiriaid

Rhaglenni/ Modiwlau wedi'u Cydlynu

Teitl Pwnc
Contextual Studies FY302
Placement 3 - Leading in Professional Practice YCW611
Negotiated Learning YCW712
Young People's Development YCW317
Anti-Discriminatory Practice in Youth and Community Work YCW316
Values & Principles of Youth and Community Work YCW411
Working Creatively With Groups YCW412
Youth and Community in Practice 2 YCW319
Youth and Community in Practice 1 YCW318