Campws  2025 yw strategaeth £80m Prifysgol Wrecsam i wella ein holl gampysau i sicrhau bod gan ein myfyrwyr y cyfleusterau a'r amgylchedd dysgu gorau.

Darllenwch fwy am ein cynlluniau a datblygiadau Campws 2025 yn ein Strategaeth Ystadau a'r Amgylchedd Dysgu.