Liz Lefroy

Cydlynydd Defnyddwyr Gwasanaeth

Picture of staff member

Wedi graddio o Brifysgolion Durham, Bryste a Keele, bûm yn gweithio ym myd addysg a gofal cymdeithasol yn y sector statudol a’r trydydd sector yng Nghaeredin, Gorllewin Lothian, Berkshire, a Swydd Amwythig cyn ymuno ag WU yn 2006.

Mae fy athroniaeth addysg yn ymwneud â tharddiad y gair - o'r Lladin, educare - i dynnu allan.

Rwy’n ceisio gweithio gyda myfyrwyr i helpu i dynnu allan eu sgiliau, rhinweddau a gwerthoedd mewn ffordd sy’n arwain at dwf personol a phroffesiynol.