Sara Hilton

Darlithydd Pêl-droed a Hyfforddi Gwyddoniaeth

Picture of staff member

Mae Sara'n uwch ddarlithydd ac yn hyfforddwr Trwydded A UEFA sy'n addysgu'n bennaf ar y radd BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a'r radd Arbenigwyr Perfformiad, lle mae ei phrif faes ffocws yn Hyfforddi Pêl-droed ac Addysg Hyfforddwyr.

Yn 2017, cwblhaodd Sara'r Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Datblygiad Proffesiynol Parhaus, ac felly daeth yn Gydymaith o'r Academi Addysg Uwch. Dechreuodd Sara radd Meistr mewn Gweinyddu Busnes, gan arbenigo mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysgol yn 2020 ac ar hyn o bryd mae'n archwilio meysydd ymchwil posibl o ddiddordeb.

O ran hyfforddi, mae Sara wedi ennill llawer iawn o brofiad mewn hyfforddi pêl-droed ar bob lefel gyda'i rôl ddiweddaraf yn hyfforddwr cynorthwyol i garfan Merched dan 19 Cymru.