Picture of staff member

Dechreuodd Teresa weithio gyda’r GIG fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd yn 2001. Cymhwysodd fel nyrs gofrestredig yn 2006, gan weithio ar gyfer BIPBC mewn sawl swydd wahanol; nyrs staff yn YGC, nyrs gymunedol, nyrs ardal, nyrs cydgysylltu rhyddhau o’r Ysbyty, hwylusydd gofal diwedd oes Macmillan ac yn olaf fel nyrs Arbenigwr Diabetes Band 7 mewn gofal sylfaenol. Dechreuodd weithio ym Mhrifysgol Wrecsam yn 2018.

Ar y penwythnosau mae Teresa yn hoff o fod allan yn yr awyr agored, yn cerdded yn y mynyddoedd gyda’i chi Labrador, Bailey, ac mae’n redwraig frwd (er nid mor gyflym) ac wedi cwblhau 3 marathon. I ymlacio mae’n hoff o ioga, darllen a gwylio Columbo gyda phaned o goffi cryf. 

Anrhydeddau a Gwobrau

Dyddiad Teitl Corff Dyfarnu
2021 Queens Nurse Sefydliad Nyrsio'r Frenhines

Addysg

Sefydliad Cymhwyster Pwnc Hyd/O 
Prifysgol Bangor Bachelor of Nursing (hons) Nyrsio oedolion 2003 - 2006
Prifysgol Glyndwr Wrecsam Community Specialist Practice District Nursing Graduate Diploma Nyrsio ardal 2010 - 2011
Prifysgol Bangor V300 Independent prescribing V300 2017 - 2018
Prifysgol Glyndwr Wrecsam MSc Health Sciences Gwyddorau Iechyd 2018 - 2022

Adolygydd neu Olygydd Cylchgronau

Enw'r Cyfnodolyn Gweithgaredd
British Journal of Community Nursing Adolygydd Cymheiriaid

Rhaglenni/ Modiwlau wedi'u Cydlynu

Teitl Pwnc
Management of Diabetes NHS794D
Innovations in Community Practice - District Nursing NHS691
Innovations in Community Practice - District Nursing NHS769
Management of Diabetes NHS60DD
Assessing Complex Needs NHS687
Assessing Complex Needs NHS765