Uned Asesiad B12:

Peirianneg

Roedd dros 86% o'r allbynnau ymchwil o ansawdd a gydnabyddir yn rhyngwladol am wreiddioldeb, pwysigrwydd, a manwl gywirdeb. Roedd dros 9% o'r ffigwr hwnnw yn cynrychioli ymchwil blaenllaw yn fyd-eang. Roedd 100% o gynnwys yr astudiaethau achos effaith yn dangos effeithiau sylweddol, neu sylweddol iawn, o ran eu pwysigrwydd a'u hymchwil.


Astudiaeth Achos Effaith 1: Llathru a Reolir gan Gyfrifiadur a Mesureg Arwynebau Tra-chywir.

Cefndir?

Mae llathru a reolir gan gyfrifiadur a mesureg arwynebau tra-chywir yn gymhwysedd newydd gan y Grŵp Systemau Optegol Tra-chywir o fewn Glyndwr Innovations Ltd, sef is-gwmni i'r Brifysgol.

Pwy oedd ynghlwm?

Staff peirianneg Canolfan OpTIC, Prifysgol Glyndŵr, campws Llanelwy.

Y gwaith?

Mae'r Ganolfan wedi datblygu capasiti unigryw i gyflwyno cydrannau systemau optegol cymhleth iawn i nifer o sefydliadau diwydiannol sy'n flaenllaw yn y sector peirianneg, awyrofod ac amddiffyn. Roedd y gallu hwn yn seiliedig ar ymchwil ar weithgynhyrchu cydrannau drych asfferig mawr ar gyfer telesgopau enfawr. Mae'r tîm yn parhau i wneud ymchwil a datblygu dulliau llathru a mesureg newydd gydag amrywiaeth o bartneriaid.

Beth oedd yr effaith?

Datblygwyd gallu technolegol unigryw newydd gyfochr ag effeithiau economaidd ffyniannus ar gyfer buddiolwyr, a'r rheiny sy'n cydweithio â Phrifysgol Glyndŵr. Nawr, gall y Brifysgol fodloni'r galw am waith llathru o ansawdd dda ar gyfer amrywiaeth o optegau mawr, a mynd rhagddi i weithio gydag arbenigwyr yn y diwydiant i gyfoethogi'r arloesiadau technegol ymhellach. 

Cyfeiriadau at Ymchwil

Edges in CNC polishing: from mirror-segments towards semiconductors, paper 1: edges on processing the global surface.

Advanced abrasive processes for manufacturing prototype mirror segments for the world’s largest telescope

The use of diffractive imitator optics as calibration artefacts

Reconstruction of a conic-section surface from autocollimator-based deflectometric profilometry


Astudiaeth Achos Effaith 2: Dylunio a Gweithgynhyrchu Systemau Optegol yn yr Awyr ar gyfer Ffug-loerenni Uchder.

Cefndir?

Mae systemau optegol yn yr awyr yn ddyfeisiau tra-chywir ag arwynebau gwydr, ac maent wedi'u gwneud o ddeunyddiau ysgafn sy'n cael eu gosod ar ffug-loerenni uchder (HAPS), megis lloeren Zephyr gan Airbus.

Pwy oedd ynghlwm?

Staff peirianneg Canolfan OpTIC, Prifysgol Glyndŵr, campws Llanelwy.

Y gwaith?

Yn seiliedig ar ymchwil y tîm ar ddylunio camera delweddu eglur iawn i'w osod ar loeren HAPS, mae'r tîm wedi datblygu prototeip newydd i brofi gofynion lle, pwysau a phŵer y prototeip hwn. Roedd yn rhaid cynnal profion sylweddol ar y prototeip er mwyn sicrhau y byddai'n gallu gwrthsefyll tymheredd poeth a'i fod yn ddigon ysgafn i leihau'r màs.

Beth oedd yr effaith?

Datblygwyd prototeip, y cyntaf o'i fath, i gyd-fynd â phecyn synhwyro a chyfathrebu fydd yn cael ei osod ar loeren HAPS, sydd hefyd yn gweithio â dyfeisiau eraill sydd yn yr awyr. Mae Prifysgol Glyndŵr wedi sefydlu cymhwysedd goruchaf yn y DU a hynny drwy ddylunio a gweithgynhyrchu offeryniaeth optegol ar gyfer peiriant gwylio cyson uchel yn yr awyr. Mae'r cymhwysedd wedi arwain at nifer o gyfleoedd i gydweithio yn y diwydiant, megis gweithio gyda Ordinance Survey, QinetiQ, ac Airbus.

Cyfeiriadau at Ymchwil

Development of a lightweight camera for high altitude platform systems

 


Allbynnau

Akinsolu, M. O., Liu, B., Grout, V., Lazaridis, P. I., Mognaschi, M. E., & Di Barba, P. (2019). A parallel surrogate model assisted evolutionary algorithm for electromagnetic design optimization. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence3(2), 93-105.

Baldwin, T. C., Williams, P., & Gashua, I. B. (2016). Molecular characteristics, association and interfacial properties of Gum Arabic harvested from both Acacia Senegal and Acacia seyal.

Bolam, R. C., Vagapov, Y., Day, R. J., & Anuchin, A. (2021). Aerodynamic Analysis and Design of a Rim-Driven Fan for Fast Flight. Journal of Propulsion and Power37(2), 179-191.

Burr, S. J., Williams, P. A., & Ratcliffe, I. (2018). Synthesis of cationic alkylated chitosans and an investigation of their rheological properties and interaction with anionic surfactant. Carbohydrate polymers201, 615-623.

Chen, R., Ratcliffe, I., Williams, P. A., Luo, S., Chen, J., & Liu, C. (2021). The influence of pH and monovalent ions on the gelation of pectin from the fruit seeds of the creeping fig plant. Food Hydrocolloids111, 106219.

Choudhry, R. S., Hassan, S. F., Li, S., & Day, R. (2015). Damage in single lap joints of woven fabric reinforced polymeric composites subjected to transverse impact loading. International journal of impact engineering80, 76-93.

Evans, M., Gallagher, J. A., Ratcliffe, I., & Williams, P. A. (2016). Determination of the degree of polymerisation of fructans from ryegrass and chicory using MALDI-TOF mass spectrometry and gel permeation chromatography coupled to multiangle laser light scattering. Food Hydrocolloids53, 155-162.

Gao, Z., Huang, Y., Hu, B., Zhang, K., Xu, X., Fang, Y., ... & Yang, J. (2019). Interfacial and emulsifying properties of the electrostatic complex of β-lactoglobulin fibril and gum Arabic (Acacia Seyal). Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects562, 1-7.

Gashua, I. B., Williams, P. A., Yadav, M. P., & Baldwin, T. C. (2015). Characterisation and molecular association of Nigerian and Sudanese Acacia gum exudates. Food Hydrocolloids51, 405-413.

Haider, J., Majeed, H., Williams, P. A., Safdar, W., & Zhong, F. (2017). Formation of chitosan nanoparticles to encapsulate krill oil (Euphausia superba) for application as a dietary supplement. Food Hydrocolloids63, 27-34.

Han, L., Ratcliffe, I., & Williams, P. A. (2015). Self-assembly and emulsification properties of hydrophobically modified inulin. Journal of Agricultural and Food Chemistry63(14), 3709-3715.

Hu, B., Han, L., Kong, H., Nishinari, K., Phillips, G. O., Yang, J., & Fang, Y. (2019). Preparation and emulsifying properties of trace elements fortified gum arabic. Food hydrocolloids88, 43-49.

Kokubun, S., Ratcliffe, I., & Williams, P. A. (2018). The interfacial, emulsification and encapsulation properties of hydrophobically modified inulin. Carbohydrate polymers194, 18-23.

Long, S., Yang, J., Huang, X., Li, G., Shi, W., Sommerfeld, M., & Yang, X. (2020). Large-eddy simulation of gas–liquid two-phase flow in a bubble column reactor using a modified sub-grid scale model with the consideration of bubble-eddy interaction. International Journal of Heat and Mass Transfer161, 120240.

McMillan, A., Jones, R., Peng, D., & Chechkin, G. A. (2018). A computational study of the influence of surface roughness on material strength. Meccanica53(9), 2411-2436.

Ramachandran, V., Murnane, D., Hammond, R. B., Pickering, J., Roberts, K. J., Soufian, M., ... & Pencheva, K. (2015). Formulation pre-screening of inhalation powders using computational atom–atom systematic search method. Molecular pharmaceutics12(1), 18-33.

Shi, P., Chen, Z., Vagapov, Y., Davydova, A., & Lupin, S. (2014, September). Broken bar fault diagnosis for induction machines under load variation condition using discrete wavelet transform. In Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS 2014) (pp. 1-4). IEEE.

Shoaib, N., Shoaib, S., Khattak, R. Y., Shoaib, I., Chen, X., & Perwaiz, A. (2018). MIMO antennas for smart 5G devices. IEEE Access6, 77014-77021.

Shoaib, S., Shoaib, I., Shoaib, N., Chen, X., & Parini, C. G. (2014). Design and performance study of a dual-element multiband printed monopole antenna array for MIMO terminals. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters13, 329-332.

Shoaib, S., Shoaib, I., Shoaib, N., Chen, X., & Parini, C. G. (2014). MIMO antennas for mobile handsets. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters14, 799-802.

Xu, Y., Yang, N., Yang, J., Hu, J., Zhang, K., Nishinari, K., ... & Fang, Y. (2019). Protein/polysaccharide intramolecular electrostatic complex as superior food-grade foaming agent. Glyndŵr University Research Online.