Michael Harvey

Aelod Cyfetholedig o'r Pwyllgor Archwilio

Mike Harvey

Penodwyd 1af o Dachwedd 2017

Mae Michael yn Uwch Reolwr Archwilio yn Ernst and Young yn Lerpwl gyda dros 20 mlynedd o brofiad mewn gwasanaethau cyfrifeg a phroffesiynol. Wedi dechrau ei yrfa gyda Wilson De Zouche a Mackenzie yna symud i Grand Thornton fel Uwch Archwiliw, yn 2001 symudodd i Gibraltar lle treuliodd 15 mlynedd, i ddechrau fel rheolwr archwilio i PricewaterhouseCoopers am saith mlynedd, yna fel Cyfarwyddwr KMPG gan ailsefydlu presenoldeb KMPG yn y wlad a datblygu'r busnes. Yna treuliodd flwyddyn fel Prif Swyddog Ariannol busnes technoleg newydd sy'n prysur tyfu sy’n gweithredu o fewn strwythur grŵp cymhleth cyn symud yn ôl i'r DU yn 2016 pan ymunodd ag Ernst and Young.