Arddangos Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs)

Arddangos Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs) 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gwahodd sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector i ddysgu am y cyfleoedd a'r buddion sy'n ymwneud â Phartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth. 

 

Dyddiad 31 Mawrth 2023  

Amser - 10.00 yb tan 13.00yh ac yna cinio 

LleoliadGwesty y Quay Hotel, Deganwy Marina, LL31 9DJ  

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTPs) yn cael eu hariannu gan grant i ddarparu'r galluoedd sgiliau a sefydliadau i ddarparu arloesedd strategol i fusnesau a sefydliadau. Maent yn gydweithrediad 3 ffordd rhwng busnes, unigolyn o safon uchel (a elwir yn Gydymaith KTP) a sefydliad addysg i ddatrys her benodol, strategol y mae'r partner busnes yn ei hwynebu.  

Bydd y digwyddiad yn cynnwys y cyfle i: 

  • Wrando ar astudiaethau achos llwyddiannus
  • Ddysgu mwy am sut mae KTPs yn gweithio
  • Archwilio sut y gallai KTPs fod o fudd i'ch busnes 
  • Rwydweithio  

Archebwch eich lle am ddim heddiw drwy lenwi'r ffurflen yma 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm Menter drwy e-bost: enterprise@glyndwr.ac.uk 

Mewn cyd-weithrediad â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth a Grŵp Llandrillo Menai.