A graphic design student uses her tablet in a classroom

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

9 wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am ddylunio graffig? Os oes, bydd y cwrs byr hwn ym Prifysgol Wrecsam yn berffaith i chi. Bydd myfyrwyr yn dysgu am gysyniadau sylfaenol dylunio graffeg yn cynnwys i ddefnyddio pecynnau perthnasol meddalwedd Adobe.

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am gysyniadau dylunio graffeg. 
 • Bydd myfyrwyr yn astudio yr hanfodion lliw, teipograffeg a chynllun.
 • Bydd yn cyflwyno myfyrwyr i becynnau perthnasol meddalwedd Adobe i helpu i gynhyrchu gwaith dylunio graffeg megis hysbysebion, logos neu bosteri. 
  
  

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal dros gyfnod o tua 9 wythnos ar ein Hysgol Celfyddydau Creadigol, 49-51 Regent Street, Wrecsam, gyda phwnc gwahanol yn cael i astudio bob wythnos.

 

 • Wythnos 1 - Cyflwyniad - gwneud ymchwil ar arddulliau a fformatau
 • Wythnos 2 - Cysyniad braslunio a sgiliau gosod - ymarfer braslunio a bloc-lythrennu
 • Wythnos 3 - Teipograffeg - cyflwyniad i Illustrator
 • Wythnos 4 - Eiconograffi - Darlunio gydag Illustrator
 • Wythnos 5 - Cyflwyniad i hysbysebu a dylunio posteri - Cyflwyniad i InDesign
 • Wythnos 6 - Damcaniaeth lliw - Gosod InDesign
 • Wythnos 7 - Cyflwyniad i ddylunio logo - dylunio logo
 • Wythnos 8 - Cyflwyniad i ddylunio golygyddol - dylunio set o dudalennau
 • Wythnos 9 - Cyflwyniad (dewis o logos, golygyddol, neu friff poster)

 

 

 

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.

Addysgu ac Asesu

Bydd y myfyrwyr yn cynhyrchu eu prosiect terfynol ar ffurf un ai logo, darn golygyddol neu friff poster. Bydd hyn yn dangos eu dealltwriaeth am y feddalwedd gyhoeddi berthnasol a sut i ddyfeisio strategaeth ddylunio graffeg.

 

Ffioedd a chyllid

£195

Staff a myfyrwyr cyfredol Prifysgol Wrecsam: Rhad ac am ddim

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Gwybodaeth am y cwrs

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.