Student working on laptop

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

6 wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae arbenigedd marchnata digidol yn eich galluogi i ddod o hyd i waith ym mron unrhyw sector. Bydd ein cwrs byr marchnata digidol yn caniatáu i chi fynd ar y blaen i'r gystadleuaeth ac ymdrin ag agweddau annatod ar farchnata digidol gan gynnwys SEO (optimeiddio peiriannau chwilio), hysbysebu PPC, dadansoddi'r we a marchnata cynnwys.

Prif nodweddion y cwrs

• Lluniwch eich cynllun marchnata digidol eich hun, yn seiliedig ar sefydliad o'ch dewis (fel arfer eich cyflogwr).
• Cymorth yn ogystal â chyfleoedd i drafod gyda myfyrwyr eraill mewn trafodaethau dan arweiniad ar fforymau ar-lein.
• Defnyddio ystod o offer marchnata digidol, cynllunio cyfryngau cymdeithasol, a dadansoddeg a mesur.

Beth fyddwch chin ei astudio

• Trosiadau Digidol a'r Twnnel Gwerthu
• Datblygiad Cwsmer Digidol a Phersona Offer
• Mewnwelediad a Chynllunio Allweddair
• Y Daith Cwsmer Ar-lein
• Optimeiddio Cyfradd Trosi (CRO)
• Offer Digidol - SEO (Optimeiddio Peiriannau Chwilio a PPC (Talu Fesul Clic)

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

 

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i chi ymgymryd â phrosiect o adeiladu cynllun marchnata digidol, yn seiliedig ar wella perfformiad marchnata digidol ar gyfer sefydliad o’ch dewis. Mae'r cynllun yn adlewyrchu'r cynnwys wythnosol ac yn seiliedig ar dempled ymarferol a ddarperir. Mae pob adran o'r templed yn ymwneud ag ardal benodol o'r maes llafur a'r amcan dysgu. Byddwch yn gweithio ar y ddogfen hon wythnos wrth wythnos, ac ar ôl gorffen y cwrs, byddwch wedi cwblhau cynllun ymarferol yn seiliedig ar eich sefydliad dewisol.

Bydd y fforymau yn eich galluogi i adlewyrchu a dangos eich dysgu. Y disgwyliad ar gyfer cyfrif geiriau'r cynllun gwella yw 1500 o eiriau.

 

Ffioedd a chyllid

£75

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

dyddiadau cyrsiau

I gael ei gadarnhau