Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

A ydych chi'n ystyried gyrfa mewn nyrsio ond yn credu nad oes gennych y cymwysterau cywir? Gall hwn fod y modiwl delfrydol i chi.

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Archwilio sgiliau mathemategol sylfaenol
  • Archwilio gallu rhifedd - gofynion ar gyfer nyrsio
  • Trawsnewidiadau ar gyfer Nyrsio
  • Strategaethau i gefnogi gwella sgiliau rhifedd
  • Pwysigrwydd diogelwch Cleifion
  • Defnyddio TGCh ac offer electronig ac adnoddau i gefnogi sgiliau rhifedd
  • Gosod targedau datblygu personol
  • Trefnu a chynllunio eich astudiaeth eich hun

Gofynion mynediad a gwneud cais

Dydd Llun 20 Mai 2024

Sylwch fod y cwrs byr hwn ond ar gael i'r rhai sy'n dal cynigion ar gyfer, neu sy'n ymgeisydd cyfredol i, un o'n rhaglenni gradd BN (Anrh) Nyrsio. 

Cysylltwch â shortcourses@wrexham.ac.uk i ofyn am ddolen gais

Addysgu ac Asesu

Arholiad ar-lein.

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau Cyrsiau

Dydd Llun 20 Awst 2024

Sylwch fod y cwrs byr hwn ond ar gael i'r rhai sy'n dal cynigion ar gyfer, neu sy'n ymgeisydd cyfredol i, un o'n rhaglenni gradd BN (Anrh) Nyrsio. 

Cysylltwch â shortcourses@wrexham.ac.uk i ofyn am ddolen gais