Oriel gelf dros dro yn arddangos talent myfyrwyr sydd bellach ar agor yn Nôl yr Eryrod

Date: Dydd Mawrth, Mehefin 4, 2024

Mae creadigrwydd bywiog myfyrwyr Prifysgol Wrecsam yn cael ei arddangos yn llawn mewn sioe gelf dros dro newydd, o'r enw Quintesse – arddangosfa unigryw sy'n dathlu cyflawniadau artistig y rhai sy'n astudio ar gyrsiau gradd y Celfyddydau'r sefydliad. 

Gwelodd yr oriel, gyferbyn ag Ynys yr Afon ar Dôl yr Eryrod yn Wrecsam, agoriad preifat gan Gadeirydd Gweithredol Clwb Pêl-droed Wrecsam, Humphrey Ker, gan roi "cyfle unigryw iddo brofi dyfodol celf yn uniongyrchol". 

Yn cynnwys amrywiaeth eang o weithiau celf gan gynnwys paentiadau, cerfluniau, cyfryngau digidol, a gosodiadau cyfryngau cymysg, bydd yr oriel gelf dros dro yn trawsnewid uned Dôl yr Eryrod yn ofod deinamig o ysbrydoliaeth ac arloesedd. 

Mae'r darnau a arddangoswyd, a grëwyd gan fyfyrwyr o Brifysgol Wrecsam, yn adlewyrchu sbectrwm eang o themâu a thechnegau, gan dynnu sylw at sgil a dychymyg eithriadol yr artistiaid. 

Meddai Steve Jarvis, Prif Ddarlithydd Celf a Dylunio yn y Brifysgol: "Fel Prif Ddarlithydd yn Ysgol Gelf Wrecsam, rwy'n hynod falch o'n myfyrwyr a'u cyflawniadau anhygoel a welwyd yn y sioe radd Quintesse. 

“Mae'r arddangosfa hon nid yn unig yn amlygu talent a chreadigrwydd rhyfeddol ein hartistiaid ond hefyd yn dangos eu hymroddiad a'u gwaith caled dros y blynyddoedd. Mae'n fraint gweld eu gweithiau amrywiol ac arloesol yn trawsnewid y gofod yn Eagles Meadow yn ganolbwynt bywiog o fynegiant artistig. 

"Rydym wrth ein bodd yn rhannu'r profiad unigryw hwn gyda'r gymuned ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu ag ymwelwyr a derbyn eu hadborth gwerthfawr. Mae'r digwyddiad hwn yn tanlinellu pwysigrwydd hyrwyddo talent artistig a chefnogi'r genhedlaeth nesaf o grewyr." 

Meddai Josh Price, Rheolwr Canolfan Dôl yr Eryrod: "Rydym yn gyffrous iawn i allu arddangos y gwaith gan fyfyrwyr Prifysgol Wrecsam. 

"Dyma enghraifft wych arall o sut y gall Eagles Meadow fod yn ased cymunedol go iawn, gan gydweithio â mentrau rhagorol i gyflawni mwy gyda'i gilydd. Mae'r sioe yn benllanw blynyddoedd o waith i'r myfyrwyr a misoedd o gynllunio ac adeiladu gyda thîm Prifysgol Wrecsam ac mae'n haeddu cael ei gartrefu yn y lle gorau posibl." 

Yr amserau agor ar gyfer yr arddangosfa yw: 10yb-4yp o ddydd Llun i ddydd Sadwrn tan ddydd Sadwrn yma, 8 Mehefin. 

Bydd mynychwyr yn cael cyfle i gwrdd â'r artistiaid a thrafod eu gwaith, gan ddarparu llwyfan i grewyr ifanc ymgysylltu â'r cyhoedd a derbyn adborth gwerthfawr.