Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar y brig am foddhad myfyrwyr yng Nghymru a Lloegr

Students walking in the students' union

Date: 17th Mehefin 2022

Mae boddhad myfyrwyr yn Glyndŵr Wrecsam yn uwch nag mewn unrhyw brifysgol arall yng Nghymru a Lloegr.

Mae'r Canllaw Prifysgolion Cyflawn (CUG) wedi bod ar y brig yn Glyndŵr am foddhad myfyrwyr yng Nghymru a Lloegr, ac yn ail yn y DU gyfan, yn nhabl 2023 sydd newydd ei gyhoeddi.

Wedi'i lunio gan IDP Education Ltd, bob blwyddyn mae'r Canllaw Prifysgolion Cyflawn yn rhyddhau tablau Prifysgolion y DU a thablau cynghrair pwnc i gefnogi darpar fyfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus am eu dyfodol.

Mae'r cynnydd mewn boddhad a deimlir gan fyfyrwyr am eu profiad yn Glyndŵr yn adeiladu ar safle tebyg yng Nghanllaw Prifysgolion Y Guardian fis Medi diwethaf.

O fewn safleoedd pwnc unigol y canllaw, roedd Glyndŵr hefyd yn gyntaf am foddhad myfyrwyr o fewn tri maes pwnc.

Mae'r tablau pwnc yn seiliedig ar bum mesur (Safonau Mynediad, Boddhad Myfyrwyr, Ansawdd Ymchwil, Rhagolygon Graddedigion – canlyniadau a Rhagolygon Graddedigion – ar y trywydd iawn) ac maent yn cynnwys 150 o brifysgolion, colegau prifysgol a sefydliadau addysg uwch arbenigol.

O fewn y tabl pwnc Addysg, mae Glyndŵr wedi gweld cynnydd trawiadol iawn o 68 o leoedd ar gyfer boddhad myfyrwyr.

Wrth siarad am yr ymdeimlad cadarnhaol o foddhad a deimlir gan fyfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dywedodd y Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Claire Taylor: "Mae'r canlyniad trawiadol hwn yn adlewyrchu'r gofal a'r ymrwymiad a ddangoswyd gan bawb yn y Brifysgol i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael y cyfleoedd gorau posibl i lwyddo yn eu hastudiaethau.

"Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam rydym yn ymfalchïo yn ein gwerthoedd o fod yn hygyrch, yn gefnogol, yn arloesol ac yn uchelgeisiol.

"Mae lefelau uchel o foddhad myfyrwyr yn adlewyrchu'r dull hwn ac rydym wrth ein bodd bod y Canllaw Prifysgolion Cyflawn yn cydnabod y profiad cadarnhaol sydd gan fyfyrwyr pan fyddant yn astudio gyda ni.">

Mae'r tablau pwnc hefyd yn adlewyrchu safle o'r radd flaenaf ar gyfer Rhagolygon Graddedigion yn y categori Adeiladu, lle mae Glyndŵr yn cynnig cyrsiau mewn Technoleg Dylunio Pensaernïol (HNC) a BSc (Anrh) mewn Rheoli Adeiladu.