Partneriaid

Bu aelodau Cyfiawnder: Y Sefydliad Cynhwysiant Cymdeithasol (SIRI) yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid allanol, gan gynnwys elusennau, Llywodraeth Cymru, sefydliadau addysg uwch, ac asiantaethau ymgynghori. Os oes gennych ddiddordeb mewn cydweithio â SIRI ym Mhrifysgol Glyndŵr, cysylltwch ag un o’n haelodau, neu e-bostiwch cyfiawnder@glyndwr.ac.uk. Dyma restr o’n partneriaid cyfredol a blaenorol:


Ymgynghoriaeth Figure 8
• Llywodraeth Cymru
• Llamau
• Prifysgol Glasgow
• Prifysgol De Cymru
• Prifysgol Salford
• Prifysgol Keele
• Prifysgol Metropolitan Manceinion
• Prifysgol Hope Lerpwl
• Prifysgol Glasgow Caledonian
• Prifysgol Swydd Bedford
• Prifysgol Queens Belfast
• Prifysgol Heriot Watt
• Prifysgol Stirling
• Coleg Prifysgol Llundain