Mae ein Canolfan ar gyfer Polymerau Hydawdd Dŵr yn canolbwyntio ar nodweddu, priodoleddau a chymhwyso polysacaridau a phroteinau, y cyfeirir atynt yn gyffredinol fel hydrocoloidau. Cânt eu defnyddio'n helaeth fel tewychwyr, asiantau gelio, gwasgarwyr, emwlsyddion ac asiantau ewynnog mewn ystod eang o fformwleiddiadau diwydiannol gan gynnwys y diwydiant fferyllol, bwyd, gofal personol a cholur. Yn fwy diweddar, mae ein maes ymchwil hefyd wedi ymestyn i nanoceliwlos a deunyddiau swyddogaethol eraill.  Diddordebau penodol y Ganolfan yw: 

•    Nodweddau cemegol a ffisiocemegol hydrocoloidau, gan gynnwys pennu màs moleciwlaidd polymer
•    Gludedd a phriodweddau fisgo-elastig hydoddiannau hydrocoloid
•    Mecanweithiau geliad a phennu nodweddion gel
•    Rhyngweithiadau synergaidd rhwng hydrocoloidau i ildio swyddogaeth uwch
•    Priodweddau rhyngwynebol, gan gynnwys gallu hydrocoloidau i sefydlogi emylsiynau ac ewynnau

Mae gennym brofiad helaeth o gydweithio â phartneriaid diwydiannol, gan gynnwys GlaxoSmithKline, Marks & Spencer, The Findus Group, Innovia Films, Mimica Ltd., San Ei Gen FFI Inc (Siapan), DuPont, Unilever, Croda Europe, Seagarden (Norwy) ac Almac (Gogledd Iwerddon).  Mae gennym hefyd gydweithrediad hirdymor gyda Sefydliadau Addysg Uwch eraill, yn y DU a thramor.

Mae’r Ganolfan wedi'i chyfarparu’n dda, ac mae ganddi ystod o dechnegau arbenigol ar gael i nodweddu a gwerthuso perfformiad swyddogaethol hydrocoloidau, gan gynnwys: 

•    Rheometreg pwysau rheoledig a straen rheoledig.
•    Rheometreg estynnol.
•    Dadansoddi gwead gel.
•    Calorimetreg sganio micro-wahaniaethol.
•    Sbectrosgopeg cydberthynas ffoton.
•    Diffreithiant laser.
•    Dadansoddiad delwedd gronynnau llif.
•    Electrofforesis.
•    Cromatograffeg treiddiad gel a chanfod gwasgariad golau laser aml-ongl.
•    MALDI-TOF.
•    Calorimetreg titradiad isothermol.
•    Tensiometreg arwyneb statig a dynamig.

Mae offeryniaeth gyffredinol eraill yn cynnwys: FTIR, Sbectrosgopeg UV, fflworimetreg, sbectroffotometreg amsugno atomig (AAS), soniaredd magnetaidd niwclear (NMR), sbectrometreg mas-cromatograffeg nwy (GC-MS), cromatograffeg hylif perfformiad uchel (HPLC) a sganio microsgopeg electron.