Galluogi pobl i ddod at ei gilydd i ddiffinio problemau, cyd-greu atebion, dysgu a rhannu gwybodaeth.

Prosiect:  Lab Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Cymru

Dysgu ac arwain gyda'n gilydd er newid cadarnhaol i'r system gyfan.

  • Cymuned o arweinwyr system - yn cynnig hyfforddiant mewn arweinyddiaeth systemau a datblygu rhwydwaith o arweinwyr systemau ar draws ein gwasanaethau sector cyhoeddus a thrydydd sector er budd ein cymunedau a'n rhanbarth
  • Lle ar gyfer sgwrsio - yn darparu lle diogel ar gyfer sgyrsiau arweinyddiaeth, cymorth gan gyfoedion ac anogaeth ar y cyd wrth i ni fynd i'r afael â heriau cyfunol gyda'n gilydd 
  • Ymrwymiad i fod yn ddefnyddiol - cefnogi archwiliad arloesol ac ymyrraeth weithredol er newid cadarnhaol drwy ymholiad beirniadol wedi'i greu ar y cyd, ymchwil cymhwysol a gwerthuso effaith

Partneriaid

Yr holl bartneriaid ledled y rhanbarth a'r mudiad cymdeithasol 2025.