Byddwch yn Rhan Ohono

Byddwch yn Rhan o Rywbeth Mawr.

Mae llawer yn digwydd ym Mhrifysgol Wrecsam. Mae Prifysgol Wrecsam yn parhau i fod yn rhif un yng Nghymru a Lloegr ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol am y chwerched flwyddyn yn olynol, ac mae wedi cael ei rhestru yn y 10 uchaf am Ansawdd Dysgu, yn Nghanllaw Prifysgolion Da The Times & Sunday Times 2024. Yn ogystal, mae ein datblygiadau Campws 2025 wedi golygu bod ein cyfleusterau wedi'u huwchraddio ac i roi lleoedd gwych i'n myfyrwyr ar y campws i ddysgu, astudio ac ymlacio.

Ac mae Wrecsam yn bendant yn lle gwych i fod. Gan bontio arfordir a chefn gwlad hyfryd Cymru gyda phrysurdeb bywyd dinas Gogledd Orllewin Lloegr, yma yn Wrecsam mae rhywbeth i bawb.

Students walking through Wrexham

Byddwch yn Rhan o Wrecsam

Mae Wrecsam yn ffynnu - gan ei gwneud yn lle gwych i fyw, astudio a gweithio ynddo. O'n bariau a'n bwytai annibynnol, i'n cymdogion Hollywood iawn... mae llawer i'w archwilio, a llawer i'w garu.

A group of students taking a selfie

Bydwch yn Rhan o PGW

Rydym yn buddsoddi yn ein campysau ac yn datblygu ein cyrsiau i ddarparu'r profiad myfyrwyr gorau yn PGW.