Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam fe wyddom beth sydd ei angen i wella addysg ein myfyrwyr. Mae ein hymagwedd unigryw tuag at ddysgu, cyfleusterau o’r radd flaenaf ac ymdeimlad o gymuned, yn ein gwneud yn fwy na champws yn unig - mae’n brofiad bywyd.

Mae’r amgylchedd dysgu rhagorol ar Gampws Llaneurgain wedi helpu myfyrwyr di-ri i symud ymlaen. Wedi ei leoli ym mhentref gwledig Llaneurgain, mae’r campws yn adlewyrchu cefndir a diwylliant yr ardal, gan arbenigo mewn addysgu Gwyddor Ceffylau, Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid a Nyrsio Milfeddygol.

Mae Llaneurgain yn gartref i tua 100 o fyfyrwyr y flwyddyn, gan greu cymuned ble mae pawb yn tyfu gyda’i gilydd a ble mae’r addysgu yn cael ei ddarparu mewn ffordd llawer mwy rhyngweithiol ac agos.

Ystafell Glinigol Nyrsio Milfeddygol

Mae ein cyfres glinigol Nyrsio Milfeddygol wedi'i lleoli ar ein campws Northop yn rhoi cyfle i'n myfyrwyr Nyrsio Milfeddygol ennill profiad allweddol mewn lleoliadau clinigol wrth baratoi ar gyfer eu gyrfa yn y dyfodol.