Group of students

Gyrfaeoedd

GOFYN... am Yrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae ein holl gyrsiau yn llawn dop o gyfleoedd i ennill profiad ymarferol yn eich maes astudio. Mae Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol, sy’n gysylltiedig â Fframwaith Sgiliau’r Brifysgol yn cynnig arbenigedd, adnoddau a chyfleoedd 24/7 i ddarpar fyfyrwyr, myfyrwyr presennol a graddedigion, trwy ein porth GOFYN: Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.

Mae ein gwasanaethau i Gyflogwyr, Recriwtwyr a Sefydliadau Gwirfoddol yn rhoi cyswllt uniongyrchol i weithlu llawn cymhelliant o fyfyrwyr a graddedigion, ynghyd â chyfleoedd datblygu busnes a recriwtio.

Dysgu mwy am yr hyn sydd gennym i’w gynnig, cwrdd â’r tîm a chael ein manylion cyswllt.

Students talking on campus

Archwilio Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Ask logo

GOFYN: Porth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Mae ein porth hygyrch 24/7 yn rhoi mynediad at ystod lawn o wasanaethau Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd ar gyfer darpar fyfyrwyr, myfyrwyr presennol, graddedigion a chyflogwyr.