Rydym eisiau i chi gael perthynas gydol oes gyda ni a chyda'r cyn-fyfyrwyr eraill sy'n ffurfio Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Rydym yn mwynhau dathlu llwyddiannau ein cyn-fyfyrwyr a chlywed am eu cyflawniadau. Dywedwch wrthym am eich cyflawniadau chi.

Mae Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr PGW yn cynnig cyfle i fyfyrwyr rwydweithio ac archwilio beth fydd dyfodol eu graddedigion; darparu gweithgareddau a chyfleoedd i raddedigion; cyflwyno mentora graddedigion-myfyrwyr; gweithgareddau graddio; creu canolbwynt i gyn-fyfyrwyr gadw mewn cysylltiad â’i gilydd a’r Brifysgol a rhoi cyfleoedd iddynt rannu eu llwyddiannau a pharhau i ymgysylltu ag PGW; i feithrin cymuned gydol oes, gefnogol i’n cyn-fyfyrwyr fod yn rhan ohoni.

Mae manteision cymryd rhan yn cynnwys y cyfle i fyfyrwyr ôl-raddedig presennol sy'n raddedigion o WGU elwa'n uniongyrchol gan y byddant yn gyn-fyfyrwyr; bydd myfyrwyr presennol yn elwa o weithgareddau mentora arfaethedig gyda chyn-fyfyrwyr; bydd myfyrwyr yn cael cyfleoedd rhwydweithio ac yn dysgu o lwyddiannau ein cyn-fyfyrwyr yn rhannu eu profiadau; bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ymuno â’r gymdeithas cyn iddynt raddio fel y byddant yn trosglwyddo’n ddi-dor o’u cymuned myfyrwyr i gymuned gefnogol o gyn-fyfyrwyr.

Mae'r Gymdeithas yn ymdrechu i ddarparu digwyddiadau cymdeithasol/gweithgareddau rhwydweithio, gweithgareddau graddio WGU, siaradwyr gwadd, sgyrsiau, cymorth a digwyddiadau gyrfaoedd a chyflogadwyedd, gweithgareddau dysgu a datblygu, cyfranogiad seremoni wobrwyo UM i holl aelodau'r Gymdeithas.

Ar gyfer eich holl anghenion Cyn-fyfyrwyr, eich cyswllt allweddol fydd y Llywydd, Katie Brute k.brute@glyndwr.ac.uk.

Mae Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr yn cynnig nifer o fanteision, gweler sut gallwn ni eich helpu chi i ddarganfod mwy. 

Diweddaru'ch manylion

Ydy'ch manylion cyswllt cyfredol gennym? Os nad ydynt, os gwelwch yn dda e-bostiwch alumni@glyndwr.ac.uk, neu ewch i WGU Connect er mwyn i ni allu cadw mewn cysylltiad.

Nodwch fod y wybodaeth a gedwir ar ein cronfa ddata yn dod o dan Y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (RhDDC) 2018. Mae'r holl fanylion rydym yn eu casglu yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfathrebu Prifysgol yn unig a byddant yn cael eu cadw'n gyfrinachol ac ni chaiff eu rhyddhau i drydydd parti heb eich caniatâd ymlaen llaw.