Manylion cwrs

Hyd y cwrs

7 wythnos

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs byr ar-lein hwn yn cyflwyno cyfansoddion, eu cymwysiadau mewn peirianneg a'r buddion a'r heriau a bydd yn darparu trosolwg o'r dechnoleg ac yn galluogi cyfranogwyr i ddatblygu eu gwybodaeth yn y maes hwn.

 • Mae'r defnydd o gyfansoddion yn flaenllaw o ran datblygiadau cyffrous ym maes awyrofod, gofod, modurol, offer chwaraeon, a llawer o ddiwydiannau eraill.
 • Mae gan Prifysgol Wrecsam arbenigedd sylweddol mewn cyfansoddion, gyda labordy cyfansoddion datblygedig wedi'i leoli yn Broughton, lle cynhelir ymchwil blaenllaw i'r dechnoleg gyffrous hon.

Prif nodweddion y cwrs

Nod y cwrs byr hwn yw:

 • Cyflwyno trosolwg o hanes deunyddiau cyfansawdd mewn diwydiant awyrofod a modurol.
 • Cyflwyno'r gwahanol fathau o ddeunyddiau cyfansawdd sydd ar gael.
 • Gallu nodi pa wahanol fathau o ddeunyddiau matrics a ffibr a ddefnyddir mewn peirianneg fodern.
 • Deall budd defnyddio deunyddiau cyfansawdd dros ddeunyddiau metelaidd traddodiadol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Darperir y modiwl hwn ar-lein yn unig trwy ddarlithoedd fideo byr sy'n ymdrin â'r pynciau isod.

Bydd y grŵp cyntaf o fideos yn cael eu lawnsio ar (I’w gararnhau) a chwis aml-dewis cysylltiedig trwy Moodle i asesu canlyniadau dysgu'r cynnwys. Bydd ail grŵp o fideos yn cael eu rhyddhau ar (I’w gararnhau) a bydd ail gwis amlddewis yn cael ei ddefnyddio i asesu dealltwriaeth o'r cynnwys.

Y darlithoedd fideo fydd:

Grŵp 1

 • Cyflwyniad i'r cwrs
 • Trosolwg o wahanol fathau o gyfansoddion (matrics polymer, cerameg a metelaidd)
 • Deunyddiau ffibr a'u pensaernïaeth
 • Polymerau thermoplastig
 • Polymerau gosod Thermo

Grŵp 2

 • Gweithgynhyrchu cyfansoddion polymer
 • Materion yn ymwneud â gweithgynhyrchu
 • Trin, saernïo, a difrod mewn cyfansoddion.
 • Cyfansoddion yn y diwydiant awyrofod
 • Asesiad
 • Dau gwis ar-lein amlddewis 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024, ond mae ar gael yn ôl y galw.

Os hoffech fod yn rhan o garfan ar gyfer y cwrs byr hwn, neu os hoffech gofrestru carfan o'ch gweithle, anfonwch e-bost atom enterprise@glyndwr.ac.uk

Gall fformat y cwrs byr hwn fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion chi neu anghenion eich busnes.

Ffioedd a chyllid

£95

Staff / myfyrwyr Prifysgol Wrecsam / sefydliadau elusennol staff a gwirfoddolwyr = AM DDIM

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024, ond mae ar gael yn ôl y galw.

Os hoffech fod yn rhan o garfan ar gyfer y cwrs byr hwn, neu os hoffech gofrestru carfan o'ch gweithle, anfonwch e-bost atom enterprise@glyndwr.ac.uk

Gall fformat y cwrs byr hwn fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion chi neu anghenion eich busnes.