Looking at code

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

4 wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Cewch ddysgu’r wybodaeth sylfaenol ynghylch diogelwch cyfrifiaduron, bygythiadau seiber sylfaenol a’r technegau cyfatebol i’w canfod ac i amddiffyn. Bydd cysyniadau craidd am ddiogelwch, terminoleg, technolegau a sgiliau seiberddiogelwch proffesiynol yn cael eu cyflwyno i chi trwy astudiaethau achos ac arbrofion.

Prif nodweddion y cwrs

  • Astudio ar-lein yn eich amser eich hun.
  • Datblygu eich gwybodaeth am gysyniadau diogelwch ciber a sut mae'r rhain yn effeithio ar rwydweithiau cyfrifiadurol, yn ogystal â chael dealltwriaeth o ofynion cyfreithiol fel gweithio o fewn GDPR.

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Cyflwyniad i ofod seiber a diogelwch seiber: diogelwch cyfrifiadurol, diogelwch gwe, diogelwch system weithredu, diogelwch diwifr/rhwydwaith, diogelwch symudol, diogelwch rhaglennu.
  • Cysyniadau a therminoleg seiberddiogelwch: hanfodion amgryptio a chryptograffeg, platfform rhithwir, cwmwl, protocolau, hacio, maleiswedd, feirws, botrwydau, pentest, arfer/safonau diogelwch gwybodaeth.
  • Sylw sylfaenol i feddalwedd diogelwch: meddalwedd gwrth-feirws, arogleuon pecyn, gwrth-ysbiwedd, meddalwedd ymyrraeth canfod/amddiffyn, meddalwedd fforensig ddigidol, meddalwedd pentest.
  • Trosolwg rhagarweiniol o ddiogelwch rhwydwaith: mathau o rwydweithiau, protocolau rhwydwaith, diogelwch ac amddiffyn rhwydwaith, VPNs, cyfluniad/cynnal a chadw wal dân, ymyrraeth rhwydwaith a systemau canfod.
  • Y ffactor dynol mewn diogelwch: mecanweithiau awdurdodi, materion defnyddioldeb, dadansoddi a rheoli risg, moeseg seiber, bwlio seiber, ymosodiadau cyfryngau cymdeithasol.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

Y dyddiad cau ar gyfer cadw lle ar y cwrs hwn yw wythnos cyn y dyddiad dechrau. Os hoffech chi ddysgu mwy am ddyddiadau’r cwrs hwn yn y dyfodol, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

  • Prawf 1.5 awr i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o ddeunydd holl gynnwys y modiwl.
  • Aseiniad yn seiliedig ar gwblhau cyfres o dasgau neu senario astudiaeth achos benodol yn llwyddiannus. Bydd myfyrwyr yn cynhyrchu adroddiad (tua 2000 gair fel cyfanswm) yn manylu ar ganfyddiadau’r ymchwiliad.
  • Prawf ymarferol 2 awr i asesu’r ddealltwriaeth o gysyniadau sylfaenol a’u cymhwysiad ymarferol.

Ffioedd a chyllid

AM DDIM

Dyddiadau'r Cwrs

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024, ond mae ar gael yn ôl y galw.

Os hoffech fod yn rhan o garfan ar gyfer y cwrs byr hwn, neu os hoffech gofrestru carfan o'ch gweithle, anfonwch e-bost atom enterprise@glyndwr.ac.uk.

Gall fformat y cwrs byr hwn fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion chi neu anghenion eich busnes.