(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ysgrifennu a Darlunio Llyfrau Plant

An illustration student works on a project at her workspace

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

9 wythnosau

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i gamau amrywiol yn y broses meddwl am y dyluniad wrth ystyried yr hyn sy’n gwneud llyfr lluniau da i blant. Bydd yn annog archwilio ac arbrofi creadigol ar ystod o gyfryngau a thechnegau yn y maes ysgrifennu a darlunio llyfrau plant.

Prif nodweddion y cwrs

  • Arddangosiadau gweithdy i amlinellu’r prif egwyddorion dylunio
  • Cefnogaeth bersonol i’ch helpu i greu eich gwaith eich hun
  • Gwerthuso eich gwaith eich hun a gwaith eraill yn y grŵp yn ystod sesiynau trafod y grŵp ym mhob cam o’r broses ddylunio.
 

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Y Broses Meddwl Dylunio fel fframwaith ar gyfer creadigrwydd
  • Technegau sydd ar gael i gyfathrebu â’r darllenydd/cynulleidfa
  • Archwiliad ymarferol o gyfryngau a thechnegau o fewn amgylchedd adrodd straeon
  • Annog meddwl gwerthusol yn eich ysgrifennu a’ch darlunio creadigol unigol eich hun
  • Cynhyrchu portffolio o ysgrifennu a datblygu gwreiddiol mewn adrodd straeon gweledol 
 

Addysgu ac Asesu

Ceir trafodaethau beirniadol yn ystod ac ar ddiwedd aseiniadau, gyda chyd-drafodaethau grŵp a hyfforddiant unigol yn sail i asesu ffurfiannol parhaus.

Bydd corff o waith yn cyflwyno’r datblygiad dylunio a’r cynhyrchiad yn cael ei gyflwyno ar ddiwedd y modiwl. Asesir myfyrwyr yn ôl eu harchwiliad o gynhyrchu syniadau ar gyfer straeon a pherthynas testun a delwedd yn eu datrysiad i adrodd straeon. Dylai hyn gael ei ategu gan ddogfennaeth o’r dulliau gweithio a’r dylanwadau cyd-destunol y mae’r myfyriwr wedi dod yn ymwybodol ohonynt a’u defnyddio yn ystod y modiwl.   

 

Ffioedd a chyllid

£95

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

 

Dyddiadau'r cwrs

Dydd Mawrth 30 Ionawr 2024

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.