Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

9 wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Eisiau dysgu'r sgiliau i wneud eich gemwaith eich hun? Bydd y dosbarth hwn yn eich tywys drwy'r grefft o ddylunio a chynhyrchu darnau pwrpasol hardd o dorri a ffurfio metel, gan ychwanegu gweadau a nodweddion addurniadol a sut i wneud clustdlysau syml a bangles hyd at brosiect terfynol.

Prif nodweddion y cwrs

  • Dylunio a chreu eich gemwaith arian eich hun.
  • Gweithdai yn ein Hysgol Gelf yn Stryt y Rhaglaw.
  • 10 credyd Addysg Uwch ar ôl cwblhau’r cwrs.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i’r broses o ddylunio a gwneud eich gemwaith eich hun, gan gynnwys cynhyrchu syniadau dylunio, ffurfio, llunio a gweadu metalau, yn ogystal â gosod cerrig syml. Cewch arweiniad i gynhyrchu eich syniadau dylunio eich hun gan ddefnyddio dulliau arbrofol wedi’u harwain gan arddangosiadau.

Darperir deunyddiau i ddysgu'r technegau a chwblhau'r prosiect. Os ydych chi am weithio mewn metelau a cherrig gwerthfawr disgwylir i'r rhain gael eu prynu ar wahân. Darperir deunyddiau i ddysgu'r technegau a chwblhau'r prosiect. Os ydych chi am weithio mewn metelau a cherrig gwerthfawr disgwylir i'r rhain gael eu prynu ar wahân. Mae'r deunyddiau a gyflenwir yn bres a chopr ac offer sylfaenol yn cael eu cyflenwi hefyd. Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'u harian a'u cerrig gemau cyflenwi eu hunain os ydych yn dymuno gweithio gydag arian. 

Addysgu ac Asesu

Gall y portffolio o waith a gasglwyd yn ystod y cwrs byr gael ei gyflwyno i’w asesu, gan ddarparu 10 credyd AU.  

 

Ffioedd a chyllid

£195

Mae’r ffi yn cynnwys mynychu a thiwtora gan gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol. Mae’n bosib y codir ffioedd ychwanegol os bydd y cyfranogwyr yn dewis gweithio gyda deunyddiau ansafonol neu’n defnyddio llawer ohonynt neu mewn diwyg mawr.

Darperir deunyddiau i ddysgu'r technegau a chwblhau'r prosiect. Os ydych chi am weithio mewn metelau a cherrig gwerthfawr disgwylir i'r rhain gael eu prynu ar wahân. Darperir deunyddiau i ddysgu'r technegau a chwblhau'r prosiect. Os ydych chi am weithio mewn metelau a cherrig gwerthfawr disgwylir i'r rhain gael eu prynu ar wahân. Mae'r deunyddiau a gyflenwir yn bres a chopr ac offer sylfaenol yn cael eu cyflenwi hefyd. Bydd angen i fyfyrwyr ddod â'u harian a'u cerrig gemau cyflenwi eu hunain os ydych yn dymuno gweithio gydag arian. 

Dyddiadau’r Cwrs

Cofrestrwch eich diddordeb