Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

4 wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs yn gyfle i gymryd elfen allweddol o'r set sgiliau cwnsela a chynnig hyn i gyfranogwyr a allai ei ddefnyddio yn eu hamgylchedd gwaith eu hunain. Mae'n rhoi cyfle i gyfranogwyr ganolbwyntio ar ddatblygu eu sgiliau gwrando yn eu hamgylchedd gyda defnyddwyr gwasanaeth a chydweithwyr. Bydd y modiwl yn cael ei gyflwyno mewn ffordd gryno a ph

Bydd y cyfranogwyr yn:

 • Cyfle i ddatblygu a chael adborth ar eu sgiliau gwrando gweithredol
 • Datblygu dealltwriaeth o'r gwahaniaethau rhwng clyw a gwrando a sut y gall hyn fod yn ddefnyddiol mewn amgylchedd proffesiynol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cyfuniad o diwtor a dysgu dan arweiniad myfyrwyr
 • Yn ymgorffori fframweithiau "profedig i weithio" i ddatblygu sgiliau gwrando fel SOLER
 • Cyfuniad o diwtor a dysg dan arweiniad myfyrwyr
 • Yn ymgorffori fframweithiau "profedig i weithio" i ddatblygu sgiliau gwrando fel SOLER
 • Ystyried rhwystrau amgylcheddol i fod yn wrandäwr effeithiol
 • Yn fuddiol i'r rhai sy'n ystyried astudio: cwnsela, seicoleg, nyrsio, iechyd a lles a gwaith cymdeithasol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Wythnos 1:

 • Considering SOLER
 • Communicating understanding as a listener
 • Looking at the difference between empathy and sympathy

 

Wythnos 2:

 • Ystyried SOLER
 • Cyfathrebu dealltwriaeth fel gwrandawr
 • Edrych ar y gwahaniaeth rhwng empathi a chydymdeimlad

 

Wythnos 3:

 • Rhwystrau i wrando
 • Gwrando i ymateb v gwrando i ddeall
 • Prosesau mewnol fel gwrandäwr digyswllt

 

Wythnos 4:

 • Heriau
 • Technoleg
 • Hunanofal fel gwrandawr
 • Diwedd

Addysgu ac Asesu

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno dros bedwar hanner diwrnod am gyfanswm o 12 awr o amser ystafell ddosbarth trwy seminar/darlith, chwarae rôl a gweithio mewn triawdau.

Mae disgwyl y bydd dysgwyr yn cymryd rhan mewn 188 o oriau dysgu annibynnol gan wneud cyfanswm o 200 o oriau dysgu ar gyfer y cwrs.

Ffioedd a chyllid

£95.00