Group of students

Manylion cwrs

Lleoliad

Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn am ddatblygu dealltwriaeth o’r prif gysyniadau sy’n gysylltiedig â mentora effeithiol, pwyso a mesur sgiliau a rhinweddau mentor effeithiol, a gwerthuso canlyniadau perthynas fentora cadarnhaol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Esbonio egwyddorion a chysyniadau allweddol perthynas fentora. 
 • Dadansoddi’r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu perthynas lwyddiannus rhwng y mentor a’r person sy’n cael ei fentora. 
 • Gwerthuso canlyniad perthynas rhwng mentor a’r person sy’n cael ei fentora. 
 • Astudio ar-lein yn eich amser eich hun. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y pynciau a drafodir yn cynnwys:

Archwiliad o egwyddorion a chysyniadau allweddol mentoriaethau effeithiol, megis:

 • Diffiniadau o fentora
 • Pwrpas a manteision mentora
 • Sgiliau a Nodweddion mentor effeithiol
 • Rôl y mentor
 • Cyfnodau allweddol y cylch mentora
 • Y berthynas fentora

Sgiliau a Rhinweddau Mentor Effeithiol:

 • Rhagdybiaethau, Agweddau a gwerthoedd
 • Ymddygiad rhyngbersonol
 • Sgiliau cyfathrebu
 • Cyfleoedd cyfartal a pharchu amrywioldeb
 • Gweithio gydag eraill i ddatblygu cynlluniau ac amcanion
 • Adolygu cynnydd tuag at gyflawni amcanion
 • Delio gyda datganiadau heriol
 • Adeiladu perthynas
 • Datblygu empathi
 • Arddulliau holi
 • Gwrando gweithgar

Deall y berthynas mentora:

 • Ffactorau pwysig wrth gychwyn ar berthynas fentora
 • Rheolau sylfaenol mewn mentora
 • Diffinio ffiniau
 • Cyfrinachedd
 • Terfynau perthnasau mentora
 • Dod â pherthynas fentora i ben mewn ffordd drefnus a chadarnhaol.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Cofrestrwch eich diddordeb.

 

 

 

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn gweithio i baratoi cyflwyniad poster 10 munud yn egluro cysyniadau ac egwyddorion allweddol mentora. Bydd hyn yn cynnwys poster academaidd o 1000 o eiriau, ac yna cyflwyniad 10 munud. Bydd y cyflwyniad yn cael ei recordio gan y myfyriwr a'i lanlwytho i'r amgylchedd dysgu rhithwir.

Bydd myfyrwyr yn gweithio'n unigol ar sefyllfa astudiaeth achos ac yn dadansoddi'r sgiliau angenrheidiol i ddatblygu perthynas mentora effeithiol ac yn gwerthuso canlyniad y berthynas mentora mewn sefyllfa astudiaeth achos.

Rhagolygon gyrfaol

Mae bod yn fentor effeithiol yn sgìl gwych i’r rheiny sy’n dymuno astudio ymhellach ar raglenni Ieuenctid a Chymuned, Gwaith Cymdeithasol, Addysg a Theuluoedd a Phlentyndod.

Ffioedd a chyllid

£95

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

Dyddiad cychwyn 2 Mehefin 2023.

Dyddiadau rhedeg:

9 Mehefin 2023

16 Mehefin 2023

23 Mehefin 2023

30 Mehefin 2023

 

7 Gorffennaf 2023

14 Gorffennaf 2023

 

Cofrestrwch eich diddordeb.

TypeError: Cannot call method "getContent" of null