Close up of hands on a laptop keyboard

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

4 wythnos

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Os ydych chi’n ystyried datblygu eich sgiliau a’u trosglwyddo i broffesiwn arall neu os yw diswyddo wedi effeithio arnoch chi, gall y cwrs byr hwn eich helpu i gymryd camau i ddod o hyd i gam nesaf eich gyrfa.

Prif nodweddion y cwrs

  • Datblygu eich sgiliau am ddim.
  • Astudio ar-lein yn eich amser eich hun.
  • Cymorth i ddod o hyd i gam nesaf eich gyrfa drwy sgiliau datblygiad personol sy’n gryfach.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs byr yn digwydd dros 4 wythnos, gyda phob wythnos yn rhoi sylw i wahanol agwedd ar ddatblygu gyrfa, fel y nodir isod. 

  • Elfennau allweddol gweithdrefnau gwneud cais am swydd.
  • Cyflwyniad i dechnegau a pharatoi at gyfer cyfweliad.
  • Sgiliau cyflwyno effeithiol, gan gynnwys dewis cynnwys, a chyflwyno hyderus.
  • Offer a modelau i gynorthwyo datblygiad personol.

Bydd deunydd ar gael ar-lein drwy Moodle, a bydd myfyrwyr yn gallu cael mynediad at y cynnwys, fel darlithoedd wedi'u recordio, podlediadau ac erthyglau, ac astudio yn eu hamser eu hunain, er bod rhywfaint o ddisgwyl iddynt geisio cael gafael ar y wybodaeth ddiweddaraf yn wythnosol. (h.y. bod tasgau ar gyfer wythnos 1 yn cael eu cwblhau rhywbryd o fewn wythnos 1)

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

Mae'r cwrs byr hwn yn mynnu y gall y myfyriwr ddyrannu 3 awr yr wythnos i'w hastudiaeth, ond nid oes gofyn i fod ar-lein ar adeg benodol.

 

Addysgu ac Asesu

Bydd yr asesiadau yn 4 x cyfraniadau 250 gair i fforwm trafod, a byddant yn cynnwys tasgau seiliedig ar farn, ymchwil neu brofiad sy'n gysylltiedig â'r cynnwys wythnosol. Cynghorir bod myfyrwyr yn cwblhau un fforwm bob wythnos, ac ni ddylai ymestyn eu hamser astudio yn hirach na 30 munud yr wythnos. Bydd canllawiau clir yn cael eu rhoi i fyfyrwyr ynghylch disgwyliadau ac asesiadau myfyrwyr. Ni fydd disgwyl i fyfyrwyr ddefnyddio dull cyfeirio Harvard, ond bydd angen iddynt restru eu ffynonellau gwybodaeth. 

Ffioedd a chyllid

Am ddim

dyddiadau cyrsiau

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024, ond mae ar gael yn ôl y galw.

Os hoffech fod yn rhan o garfan ar gyfer y cwrs byr hwn, neu os hoffech gofrestru carfan o'ch gweithle, anfonwch e-bost atom enterprise@glyndwr.ac.uk.

Gall fformat y cwrs byr hwn fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion chi neu anghenion eich busnes.

TypeError: Cannot call method "getContent" of null