Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn hanu o gyfleusterau gwyddor chwaraeon rhagorol

maria, colin, chelsea and richard holding bases plaque

Date: Hydref 13 2022

Cawsom ni ei chydnabod am ei chyfleusterau gwych yn y gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff gydag achrediad y mae galw mawr amdani. 

Llongyfarchodd Canghellor PGW, Colin Jackson, sy'n Bencampwr y Byd dros y clwydi a chyn deilydd Record y Byd, staff mewn seremoni i nodi achrediad labordy gan Gymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain (BASES) ar Gampws Plas Coch. 

Dywedodd Colin: "Fel Canghellor mae wastad yn bleser i mi ddod i weld beth sy'n digwydd ac mae'n gyffrous gweld sut mae pethau'n cael eu datblygu." 

Roedd Pencampwr y Byd 110 metr dwy waith a medal arian Olympaidd hefyd yn gwylio pobl ifanc o ysgolion a cholegau yn cymryd rhan mewn profion chwaraeon ac ymarfer corff yn y labordy, ac yn pwysleisio'r amrywiaeth eang o yrfaoedd sydd ar gael mewn chwaraeon proffesiynol.  

"Un o'r pethau ry'n ni eisiau cael y bobl ifanc i werthfawrogi yw nad yw chwaraeon ar y lefel uchaf bob amser yn ymwneud â'r perfformwyr ond y tîm tu ôl i'r perfformwyr. 

"Rydyn ni am dynnu sylw at y ffaith bod gennym gyfleusterau achrededig iawn lle gall myfyrwyr ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddilyn gyrfa lwyddiannus." 

Ymunodd Colin â'r Is-Ganghellor, yr Athro Maria Hinfelaar, i ddadorchuddio plac i nodi'r achrediad.  

"Rydyn ni'n nodi carreg filltir bwysig iawn o achredu graddau'r Gwyddorau Chwaraeon a rhaglenni amrywiol, y mae galw mawr amdano," meddai'r Athro Hinfelaar. 

Mae proses achredu labordy BASES yn darparu marc o sicrwydd ansawdd i gleientiaid, cyllidwyr ymchwil a'r gymuned ehangach sy'n dangos bod y labordy wedi cael archwiliad manwl gan BASES a bod safonau ymarfer proffesiynol uchel wedi'u cyflawni. 

Dywedodd Dr Chelsea Batty, Darlithydd mewn Chwaraeon Cymhwysol, Ffisioleg Iechyd ac Ymarfer Corff yn y brifysgol: "Fel gwyddonydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff BASES, rwyf bob amser wedi bod eisiau sicrhau bod yr hyn rydym yn ei ddarparu yn y labordy ar ffurf addysgu, ymchwil ac ymgynghori o ansawdd uchel.  

"Mi wnes i ddatblygu'r cais ar ddiwedd y Gwanwyn oedd Richard Lewis (Technegydd Gwyddorau Chwaraeon) ac mi wnes i baratoi'r gwaith o wirio ein holl offer, polisïau a gweithdrefnau. Gwnaethom hefyd wahodd rhai o'n myfyrwyr i gymryd rhan, yn enwedig wrth gynnal profion dibynadwyedd ein pecyn profi ffisiolegol yr oeddem yn teimlo ei fod yn brofiad gwerthfawr iddynt.  

"Mae cael achredu'r labordy nawr yn golygu y gallwn hysbysebu ein labordy yn briodol i gynnal profion ffisiolegol yr ydym yn eu gwneud o wythnos i wythnos gyda myfyrwyr ac allanolion ar ffurf ymgynghoriaeth ac ymchwil. Fel cyfarwyddwr y labordy, rwy'n falch o ddweud ein bod ni yn Glyndŵr wedi cyflawni rhywbeth gwych, bod ein technegau a'n hoffer yn cael eu defnyddio gyda sylw dyladwy am galibro, dibynadwyedd a dilysrwydd."