Prifysgol Wrecsam ar restr fer pedair Gwobr Dewis Myfyrwyr Whatuni

Date: Dydd Mercher, Mawrth 20, 2024

Mae Prifysgol Wrecsam ar y rhestr fer ar gyfer pedair Gwobr Dewis Myfyrwyr Whatuni (WUSCAs).Mae'r gwobrau blynyddol yn ddathliad o lais y myfyrwyr a gwaith caled darparwyr Addysg Uwch ledled y DU i ddarparu profiad eithriadol i fyfyrwyr.Yn y seremoni eleni, mae Prifysgol Wrecsam wedi cyrraedd y rhestr fer yn y categorïau canlynol:- Cymorth i Fyfyrwyr- Rhagolygon Gyrfa- Darlithwyr ac Ansawdd Addysgu- Neuaddau a llety myfyrwyrGwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni, sydd bellach yn eu 11eg flwyddyn, yw'r unig wobrau Addysg Uwch yn y wlad lle mae sefydliadau'n cael eu beirniadu a'u hadolygu gan fyfyrwyr eu hunain yn unig. Yn ystod y cylch hwn yn unig, casglwyd dros 39,000 o adolygiadau gan fyfyrwyr o dros 100 o brifysgolion yn y DU.Mynegodd Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor y brifysgol ei hyfrydwch yn yr enwebiadau: "Mae Prifysgol Wrecsam yn falch iawn o gael ei chynnwys ar y rhestr fer unwaith eto mewn sawl categori ar gyfer gwobrau WhatUni."Mae hyn yn gydnabyddiaeth wirioneddol o ansawdd ein staff a'r buddsoddiad sylweddol yn ein cyfleusterau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gydag effaith drawsnewidiol ar brofiad ein myfyrwyr."Rwy'n llongyfarch fy nghydweithwyr ar gyrraedd mor bell â hyn ac rwy'n dymuno'r gorau iddyn nhw ar y noson."Daw'r enwebiadau hyn chwe mis yn unig ar ôl iddo gael ei gyhoeddi bod y Brifysgol wedi aros yn gyntaf yng Nghymru a Lloegr am gynhwysiant cymdeithasol am y chweched flwyddyn yn olynol, yn ogystal â chael ei rhestru unwaith eto yn y 10 uchaf ar gyfer ansawdd addysgu yng Nghanllaw Prifysgolion y Times a Sunday Times 2024.Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo arbennig yn Llundain nos Fercher 24 Ebrill.