Cymorth

Ymhlith y cymorth ar gyfer ymchwilwyr ym Mhrifysgol Wrecsam mae:

 • Hyfforddi a datblygu ar gyfer staff a myfyrwyr
 • Cyfarfodydd misol gyda’ch goruchwyliwr
 • Adolygiad cynnydd blynyddol
 • Adnoddau mewnrwyd penodol ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
 • Gweithle ymrwymedig ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig
 • Cyngor a chymorth ar gymeradwyaeth foesegol ar gyfer ymchwil
 • Cymorth gyda cheisiadau cyllido, hawliadau a chloi prosiectau
 • Cyngor ar eiddo deallusol
 • Drafftio a chwblhau contractau a chytundebau
 • Galluogi mynediad agored ar gyfer allbynnau ymchwil
 • Cefnogi effaith ac ymgysylltiad allanol

Mae gwaith y Brifysgol yn cael ei lywio gan y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr ac rydym yn cydweithio ar gefnogi a hyfforddi ymchwilwyr gyda sefydliadau eraill. Mae’r Brifysgol yn meddu ar Ddyfarniad Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Gwaith Ymchwil.

Darllenwch am deithiau a phrofiadau rhai o’n myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o fewn ein blogiau myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig