Darllen a'i fuddion ar gyfer ein hiechyd meddwl a'n lles

girl reading book and drinking coffee

Mae darllen wastad wedi bod yn un o'r ffyrdd sy'n fy helpu i ddad-bwysleisio a diffodd o bethau sy'n digwydd o'm cwmpas. Er nad ydw i'n frwdfrydig iawn ynglŷn â dyfodiad y gaeaf, byddaf yn edrych ymlaen at nosweithiau clyd o dan flanced gyda llyfr da (ac o bosib siocled poeth neu win coch!).

Mae ymgolli mewn stori yn tawelu ac ail-egnïo fy meddwl ac rwy'n arbennig o hoff o straeon sy'n rymus yn seicolegol, ychydig yn ddirdynnol ac ychydig yn anarferol!

Gwyddom o'r ymchwil y gall darllen fod â nifer o fanteision o ran lles, llythrennedd a sgiliau meddwl. Ac nid yw hyn wedi ei gyfyngu i ddarllen testunau 'highbrow' neu 'academaidd'. Dydw i ddim yn hoffi darllen pethau sy'n gwneud i mi deimlo fy mod i nôl yn yr ysgol neu'n ymrafael â chysyniadau academaidd yn fy amser i lawr! Ond dwi'n licio llyfrau sy'n gwneud i mi feddwl yn wahanol am bethau ac eisiau sgwrsio amdanyn nhw efo pobl eraill.

Pan symudais i'r ardal yma o'r Alban 8 mlynedd yn ôl, doeddwn i'n adnabod neb y tu allan i fy nheulu agos a doeddwn i ddim mewn gwaith. Penderfynais ymuno â chlwb llyfrau yn y pentref lle dwi'n byw a thrwy hynny wedi gwneud ffrindiau hyfryd a darllen llyfrau anhygoel (na fyddwn i byth wedi dewis fy hun).

Gall dechrau yn y brifysgol fod yn gyfnod anodd, gyda phwysau a theimladau academaidd newydd o unigrwydd neu unigedd. Mae'n amser da i fyfyrio ar yr hyn rydyn ni'n ei wneud ar hyn o bryd i roi hwb i'n hiechyd meddwl a'n lles. Rydym yn brifysgol groesawgar gyda'n cefnogaeth a'n cynwysoldeb gan ein bod yn gyntaf yng Nghymru a Lloegr am Gynhwysiant Cymdeithasol am y bumed flwyddyn yn olynol.

Os ydych chi'n edrych am seibiant o astudio a darllen rhywbeth ar wahân i werslyfrau sy'n gysylltiedig â'r cwrs, yna dyma'r lle i fod. Fel myfyriwr, gallwch ymuno â'r tîm lles ar gyfer y grŵp darllen anffurfiol ‘Shelf Care’ i sgwrsio, rhoi hwb i'ch lles a chwrdd â phobl o'r un anian.

Os ydych chi'n awyddus i ymchwilio'n ddyfnach ac os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn sectorau iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl neu les, mae gennym ystod o gyrsiau israddedig neu ôl-raddedig ar gael. Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer nifer o gyrsiau byr iechyd a lles, a fydd yn rhoi rhagflas i chi ar gyfer ardal yr astudiaeth a bywyd myfyrwyr yn PGW.

Os ydych eisoes yn fyfyriwr neu'n aelod o staff yn PGW ac â diddordeb mewn ymuno â Shelf Care, anfonwch e-bost at nina.patterson@glyndwr.ac.uk.

Ysgrifennwyd gan Nina Patterson, ddarlithydd Iechyd Cyhoeddus, Iechyd Meddwl a Lles yn PGW.