Person doing facial reconstruction

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs byr undydd hwn wedi’i gynllunio i gyflwyno a datblygu egwyddorion sylfaenol anthropoleg a chelfyddyd fforensig a ddefnyddir wrth ail-greu wyneb at ddibenion fforensig. Bydd myfyrwyr yn astudio’r brif wybodaeth wyddonol a’r defnydd ymarferol creadigol er mwyn ail-greu wyneb yn llwyddiannus o weddillion dynol.

Prif nodweddion y cwrs

  • Cymryd rhan mewn ystod o weithdai ymarferol a darlithoedd wedi’u cynnal mewn un diwrnod.
  • Herio’r hyn roeddech yn ei wybod am y pwnc mewn seminarau trafod.
  • Datblygu sgiliau annibynnol a gweithio mewn tîm.

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Cyflwyniad i Ail-greu Wyneb at ddibenion Fforensig
  • Adnabod Rhyw gan ddefnyddio’r Penglog
  • Adnabod Oedran ar adeg y Farwolaeth gan ddefnyddio’r Penglog
  • Ail-greu Wyneb 2D
  • Astudiaethau Achos
  • Ail-greu Wyneb 3D gan ddefnyddio clai

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn cyflwyno portffolio sy’n cynnwys ystod o ddeunyddiau sy’n berthnasol i ail-greu wyneb at ddibenion fforensig a’r sgiliau celfyddydol ac anthropolegol sy’n sail i hyn. Bydd hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i ail-greu wyneb dynol ar ffurf 2D a 3D. 

 

Ffioedd a chyllid

£45 yw'r ffi safonol

Ar gyfer staff/myfyrwyr/ presennol cysylltwch â shortcourses@glyndwr.ac.uk i ofyn am gôd gostyngiad am ffi gostyngol.

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon

Dyddiadau'r Cwrs

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.