Person in a blue jacket with a dog on a lead with a harness

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

2.5 diwrnod

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Northop

Pam dewis y cwrs hwn?

Cewch ddysgu’r sgiliau a chael y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sylfaenol sy’n angenrheidiol i Hyfforddwyr Cŵn Chwilio i sicrhau gwasanaeth ar lefel broffesiynol. Bydd y cwrs hwn yn helpu i’ch paratoi at yr hyfforddiant sydd ei angen ar gyfer gyrfa yn y maes hwn, ac yn rhoi’r cyfle i chi wneud gwaith ymarferol yn efelychu tîm hyfforddi cŵn chwilio.

Bydd gan y garfan hon ffocws arbennig ar adfer dioddefwyr a'r defnydd o gŵn canfod gweddillion dynol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Datblygwyd ar y cyd ag UK-K9 Training for Excellence 
 • Wedi’i gymeradwyo gan NASDU (Cymdeithas Genedlaethol ar gyfer Defnyddwyr Cŵn Diogelwch) 
 • Sesiynau ymarferol yn efelychu gwaith tîm cŵn chwilio. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn astudio:

 • Cyflwyniad i Rinweddau Triniwr a Chŵn
 • Egwyddorion Hyfforddi Chwilio
 • Rheoli a Dulliau Chwilio
 • Cofnodi a Dogfennaeth
 • Cŵn Diogelwch Arbenigol a Darganfod
 • Cynllunio Hyfforddiant a Gyrfa

Addysgu ac Asesu

Byddwch angen cwblhau dau asesiad:

 1. Bydd yr asesiad cyntaf yn ymarfer chwilio ffug, lle byddwch yn chwarae rôl aelod o dîm trin cŵn chwilio ac yn gorfod cynllunio a gwneud ymarfer chwilio.
 2. Bydd yr ail yn gofnod myfyriol ar eich perfformiad ar y gweithgaredd chwilio ffug.

Ffioedd a chyllid

£95 yw'r ffi safonol

Ar gyfer staff/myfyrwyr/ presennol cysylltwch â shortcourses@wrexham.ac.uk i ofyn am gôd gostyngiad am ffi gostyngol

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau cyrsiau

2.5 diwrnod 

Campws Northop 

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.