A student on a laptop

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

4 wythnos

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Gall cydweithio a rhannu mannau gwaith fod yn heriol yn y cyfnod digynsail hwn ond eto yn hynod gynhyrchiol! Os hoffech gael gwybod rhagor am sut y gallech elwa o rannu mannau gwaith a chydweithio a’r egwyddorion allweddol y tu ôl i hynny, yna gallai’r cwrs hwn fod i chi!

Prif nodweddion y cwrs

 • O ddulliau ac enghreifftiau sy’n gysylltiedig â phob egwyddor.
 • Astudio effeithiau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol rhannu mannau gwaith yn fyd-eang.
 • Adfyfyrio ar rannu mannau gwaith yng nghyd-destun eu heriau eu hunain.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Diffiniad
 • Gwagle
 • Cymuned
 • Y farchnad gydweithio (mannau cydweithio nodedig yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol)
 • Bodloni disgwyliadau aelodau (gwasanaeth)
 • Bodloni disgwyliadau aelodau (cyfleusterau)
 • Rhaglennu
 • Gwagle
 • Adeiladu tîm
 • Marchnata
 • Adeiladu cymuned
 • Ops (rheoli'r gwagle)
 • Model Masnachol
 • Mesur effaith
 • Effeithiau cydweithio
 • Sganio gorwelion

Addysgu ac Asesu

Cyflwyniad Rhithiol

 

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r Cwrs

Nid oes gan y cwrs hwn unrhyw ddyddiadau penodol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2023/2024, ond mae ar gael yn ôl y galw.

Os hoffech fod yn rhan o garfan ar gyfer y cwrs byr hwn, neu os hoffech gofrestru carfan o'ch gweithle, anfonwch e-bost atom enterprise@glyndwr.ac.uk

Gall fformat y cwrs byr hwn fod yn hyblyg i ddiwallu eich anghenion chi neu anghenion eich busnes.

TypeError: Cannot call method "getContent" of null