Looking at code

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

3 wythnos

Lleoliad

Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn yn berffaith i ehangu eich sgiliau cyfrifiadura technegol drwy archwilio iaith raglennu gyflwyniadol. Mae'r cwrs hwn wedi ei anelu at fagu eich hyder o ran rhaglennu, a bydd yn mynd i'r afael â sawl agwedd fel strwythur a chystrawen, cyn canolbwyntio ar hanfodion cyfrifiadurol a rhaglennu.

Gallwch ymgymryd â'r cwrs hwn fel cyflwyniad neu fel llwyfan i archwilio opsiynau astudio yn y dyfodol yn y maes Cyfrifiadura a rhaglennu.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cwrs ar-lein dros 3 wythnos
 • Astudiaeth gyfeiriedig a chymorth i'ch helpu i weithio drwy'r cwrs
 • Datblygu eich gallu technegol o ran rhaglennu
 • Gwella eich hyder wrth ddefnyddio pecynnau rhaglennu

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn mynd i'r afael ag ystod o bynciau, gan gynnwys:

 • Cyflwyniad i Python ac Anaconda
 • Newidion a Mathau o Ddata
 • Gweithio gyda Rhifau a Llinynnau
 • Cael Mewnbwn gan y defnyddiwr
 • Rhestrau a Phlygion
 • Swyddogaethau a Dychwelyd
 • Datganiadau Os
 • Dolenni Profi ac Arbrofi
 • Dolenni o fewn Dolenni
 • Darllen ac Ysgrifennu i Ffeiliau
 • Cyflwyniad i Wrthrychau a Dosbarthiadau

Gofynion mynediad a gwneud cais

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.

Addysgu ac Asesu

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno dros 3 wythnos, ar-lein, drwy sesiynau byw ar ddydd Llun, a bydd cynnwys hunan-astudio ychwanegol ar gael bob dydd Mercher ichi ei gwblhau erbyn diwedd bob wythnos.

Asesiad: Bydd asesiad y cwrs hwn yn cynnwys darnau o waith cwrs sy'n canolbwyntio ar feysydd unigol o arbenigedd o fewn gweithgareddau IDE a rhaglennu.

Ffioedd a chyllid

£95 yw'r ffi safonol

YN RHAD AC AM DDIM i fyfyrwyr a staff Glyndŵr.

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau’r cwrs

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.