(Cwrs Byr) Cyflwyniad i’r Theatr Llawdriniaethau

Students looking at a screen

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

10 wythnos

Lleoliad

Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn rhoi mewnwelediad i chi i amgylchedd unigryw Adrannau Theatr. Mae hyn yn cynnwys y daith y bydd cleifion yn mynd arni yn ystod y llawdriniaeth, y safonau a’r gwerthoedd sy’n sail i ofal ein cleifion, a’r rolau a'r proffesiynau amrywiol o fewn y tîm hynod sgilgar hwn o ddarparwyr gofal.

Bydd ffocws penodol ar rolau a chyfrifoldebau Ymarferwyr yr Adran Llawdriniaeth yn y maes hwn, a chwmpas cynyddol yr ymarfer yn yr Adran Theatr a’r tu allan iddi.

Prif nodweddion y cwrs

 • Astudio cymwys ar gyfer ein Gradd BSc Israddedig, Ymarfer yr Adran Llawdriniaeth
 • Modiwl unigryw yn y brifysgol
 • Arddulliau dysgu/addysgu a fydd yn gweddu i raglenni gradd israddedig, yn rhai llawn amser a rhan amser, yn y Brifysgol
 • Strwythur prifysgol agored a chefnogol
 

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cyflwyniad i’r Amgylchedd Theatr
 • Y Daith yn ystod Llawdriniaeth - Gofal sy’n Canolbwyntio ar y Claf
 • Cyflwyniad i Arbenigeddau Llawfeddygol
 • Rolau’r ODP a’r Tîm Aml-ddisgyblaethol
 • Ein Safonau a’n Gwerthoedd
 • Anaestheteg
 • Llawdriniaeth
 • Gofal ar ôl rhoi Anaestheteg
 • Rolau Cynyddol yr ODP
 • Arweiniad ar Ysgrifennu Academaidd ac Asesiadau
 

Addysgu ac Asesu

Bydd yr asesiad yn cynnwys aseiniad ysgrifenedig yn archwilio rolau a chyfrifoldebau Ymarferwyr yr Adran Llawdriniaeth ynghylch gofal cleifion.

 

Ffioedd a chyllid

AM DDIM

 

Dyddiadau’r cwrs

02/10/2023 - Archebwch nawr