Eiffel tower in Paris

Manylion cwrs

Blwyddyn mynediad

2024, 2025

Hyd y cwrs

13 wythnos

Côd y sefydliad

G53

Lleoliad

Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i ehangu eu sgiliau sydd eisoes yn bodoli wrth siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu yn yr iaith Ffrangeg.

Prif nodweddion y cwrs

  • Cyfleoedd dysgu wyneb yn wyneb ac mewn person
  • Enillwch wybodaeth fwy datblygedig am yr iaith Ffrangeg
  • Ymarferwch eich galluoedd siarad Ffrangeg, gwrando, darllen ac ysgrifennu

Beth fyddwch chin ei astudio

  • Cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig yn Ffrangeg
  • Pynciau o fewn cyd-destunau cymdeithasol a gwaith, er enghraifft, disgrifio arferion dyddiol, hoff hobïau, mynegi teimladau a barn mewn termau syml
  • Gwrando am wybodaeth benodol
  • Ysgrifennu darnau byr o destun sy'n berthnasol i'r sefyllfaoedd uchod
  • Deall gwybodaeth berthnasol mewn fformatau yn cynnwys taflenni i dwristiaid, cyfarwyddiadau a deunyddiau hyrwyddo

Gofynion mynediad a gwneud cais

Bydd myfyrwyr angen dealltwriaeth bresennol o'r iaith Ffrangeg.

Addysgu ac Asesu

Sgiliau sgwrsio yn Ffrangeg, gan ddefnyddio 2 ddrama fer o natur bob dydd a thrafodaeth rydd estynedig Sgiliau ysgrifennu: testun byr (120 gair), er enghraifft, llythyr sgiliau darllen: darllen a deall testun ac ateb cwestiynau yn Saesneg Sgiliau gwrando: Gwrando ar ddeunydd sain ac ateb cwestiynau am y deunydd yn Saesneg

Ffioedd a chyllid

£195 ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr nad ydynt yn Wrecsam.

Ar gyfer staff/myfyrwyr/ presennol cysylltwch â shortcourses@glyndwr.ac.uk i ofyn am gôd gostyngiad am ffi gostyngol.

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

dyddiadau cyrsiau

I'w gadarnhau