(Cwrs Byr) Sbaeneg A1 (Dechreuwr)

Spanish Flag

Manylion cwrs

Hyd y cwrs

12 wythnos

Lleoliad

Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae dysgu unrhyw iaith newydd yn brofiad gwerth chweil, llawn hwyl. Ac nid yw dysgu Sbaeneg yn eithriad. A dweud y gwir, o’r holl ieithoedd y gallwch chi eu dysgu, mae Sbaeneg yn ddewis arbennig o dda. Mae Sbaeneg yn iaith swyddogol mewn dros 20 o wledydd ledled y byd. Felly bydd yn agor drysau i chi weithio, teithio, neu fyw dramor. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Nid oes angen gwybodaeth flaenorol o’r iaith. 
 • Dysgu gwybodaeth sylfaenol am y Sbaeneg. 
 • Ymarfer eich sgiliau gwrando a siarad. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Wedi cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn medru:

 • cyfnewid cyfarchion syml
 • cyflwyno eu hunain ac eraill
 • Rhoi gwybodaeth bersonol ynglŷn â theulu, swydd neu astudiaethau, lle maent yn byw
 • Rhoi'r un wybodaeth am bobl eraill
 • Defnyddio rhifau 1-100, dyddiadau, amser, prisiau
 • Siopa am fwyd a dillad
 • Archebu bwyd a diod
 • Rhoi cyfarwyddiadau
 • Siarad am y tywydd
 • Defnyddio amser presennol berfau rheolaidd a rhai afreolaidd, er enghraifft ser, estar, tener, poner ayyb.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn; dim ond diddordeb yn y pwnc!

I gadw eich lle ar y cwrs hwn, ewch i’r siop ar-lein.

Y dyddiad cau ar gyfer cadw lle ar y cwrs hwn yw wythnos cyn y dyddiad dechrau. Os hoffech chi ddysgu mwy am ddyddiadau’r cwrs hwn yn y dyfodol, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Mae'r asesiad yn cynnwys y tasgau a restrir isod:

 • sgiliau sgwrsio: defnyddio 3 enghreifftiau byr o natur bob dydd a tthrafodaeth rydd
 • sgiliau ysgrifennu: testun byr, er enghraifft, cerdyn post neu lythyr
 • sgiliau darllen: darllen a deall testun byr ac ateb cwestiynau yn Saesneg
 • sgiliau gwrando: gwrando ar ddeunydd sain ac ateb cwestiynau am y deunydd yn Saesneg

Ffioedd a chyllid

£150 ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr nad ydynt yn Wrecsam

£50 i fyfyrwyr a staff Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Dyddiadau'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn dechrau'r 15fed Mai 2023.  Bydd y sesiynau wyneb yn wyneb yn cael eu cynnal yn PGW bob dydd Llun rhwng 6:00yh a 9:00yh.
Ni fydd y cwrs yn rhedeg yr wythnos yn cychwyn ar 29 Mai 2023 oherwydd gŵyl y banc, ond bydd sesiwn ychwanegol yn cael ei ychwanegu at ddiwedd y cwrs i ddisodli hyn.